Videnspakke om trivsel for STU elever

19. nov. 2020

Corona krisen har haft særlig betydning for mange unge med autisme, som har oplevet problemer med ængstelighed, ensomhed og isolation. For mange har det resulteret i ufrivilligt skolefravær og udfordringer med at vende tilbage til skolen eller ungdomsuddannelsen efter nedlukningerne i foråret og en forandret hverdag med nye tiltag og restriktioner, da skoler og uddannelser igen åbnede op.

Denne videnspakke er et bidrag til at afdække og forstå de udfordringer, det har medført for de unge samt forslag til håndtering af de følgeproblematikker, som de unge kan have fået.
Videnspakken er målrettet unge på STU, men kan anvendes bredt på skole- og ungdomsuddannelsesområdet.

Videnspakken er udarbejdet i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo og Skolen Sputnik, som med hver deres bidrag giver os i den viden, erfaring og tiltag som har været særligt virkningsfulde under denne krise.
Vi håber, at indhold og inspiration fra videnspakken kan være med til at hjælpe unge med disse problematikker til at komme i bedre trivsel.

Link til Videnspakken her

Fakta vedr. unge på STU under corona