Generalforsamling 2022

11. jan. 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022        

Kreds Bornholm Landsforeningen Autisme indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 10. februar kl. 19.

Af hensyn til det fortsat høje smittetryk ift Covid-19 afholdes årets generalforsamling on-line via Teams. Den endelige dagsorden samt link til Teams udsendes ved tilmelding. Sidste frist for tilmelding: Onsdag d. 2. februar kl. 12.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest d. 2. februar.
  6. Valg til bestyrelse.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme. Der vælges tre repræsentanter samt en suppleant.
  9. Valg af revisor.
  10. Evt.

Igen i år må I selv sørge for kaffe på kanden derhjemme;-) 

Jeg håber at se mange af jer på trods af forholdene.  

På bestyrelsens vegne - Karina Bundgaard, Formand kreds Bornholm