Indlæser

400 millioner til at øge retsikkerheden for handicappede

15. dec. 2017

Regeringen har indgået en aftale om satspuljen på socialområdet for 2018-21. I den er 444 millioner kroner sat af til bedre indsatser for mennesker med handicap.  

 

Høje fejlprocenter i kommunerne, manglende retssikkerhed og autistiske børn, unge og voksne der ikke får den støtte, de skal have. Sådan ser det ud for mange familier med handicap, og det vil regeringen nu sætte ind mod.

En ny aftale om satspuljen 2018-2021 er faldet på plads. I aftalen er der afsat 444 millioner kroner til at forbedrede vilkår for mennesker med handicap. Blandt andet er der sat penge af til den styrkelse af VISO som Landsforeningen Autisme har bedt om i socialudvalget, i Socialstyrelsen og hos Socialministeren - mange gange. 

Landsforeningen Autisme glæder sig over et stort fokus på styrkelse af retssikkerheden for mennesker med autisme og deres familier.

Aftalen indeholder også retten til at beholde ydelser under klagesager, og den indeholder en permanent Task Force, som rådgiver kommunerne i bedre sagsbehandling.

”Det glæder mig, at børn, unge og voksne med handicap i den grad er blevet prioriteret i årets satspulje. Med aftalen styrker vi retssikkerheden med en lang række tiltag. Særligt er jeg glad for, at Task Forcen på handicapområdet bliver permanent. Det er et markant løft, som kommer til at gøre en stor forskel,” siger Børne- og Socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse.

I Landsforeningen Autisme glæder formand Heidi Thamestrup sig over, at Regeringen i aftalen har fokus på at forbedre retssikkerheden for mennesker med autisme.

”Opgraderingen af VISO finder jeg klog og nødvendig. VISO er i dag det eneste sted, man kan være sikker på at blive mødt med viden om autisme. Det betyder, at VISO er blevet den eneste mulighed for retssikkerhed. VISO kan kaldes ind i sager, hvor kommunerne ikke løser deres forpligtelse til at yde støtte til et barn med autisme og til at kompensere familien. Vi ser ofte, at kommunerne negligere deres ansvar og giver skylden for et problem til den problemet berører, også når det er et barn eller barnets forældre. Vi oplever at kommunerne kategorisk vælger den billigste “løsning” - at give ansvaret fra sig,” siger hun.

Slut med spekulation i langsommelighed

Satspuljeaftalen indeholder en handlingsplan, der skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. En af indsatserne er, at den specialiserede Task Force på handicapområdet bliver permanent. Der reserveres to lange forløb pr. år til, at Task Forcen selv kan sætte ind for at forbedre sagsbehandlingen i kommuner, der har store fejlprocenter. 

Samtidig er der afsat penge til at hjælpe borgere med at klage. For borgere med handicap er det et stort skridt på vejen til mere retssikkerhed. 

VISO er blevet styrket med en ny ydelse, som tilbyder yderligere rådgivning til kommuner og skoler for at sikre, at børn, unge og voksne med blandt andet autisme får den hjælp, de har ret til og behov for. 

”Jeg tvivler på at Task Forcen vil betyde noget for de mange fejlvurderinger, kommunen laver på autistiske borgere. Vi ved ikke, hvilke kvalifikationer Task Forcen har, hvis de er lovmæssige eller tekniske kommer det sikkert ikke til at gøre en forskel for borgeren. Måske lærer kommunerne bare at sno sig lovmæssigt, så det bliver endnu sværere for borgeren at få hjælp. Autistiske borgere udgør kun 1 % af befolkningen, så det er en forholdsvis lille gruppe, alligevel fylder autisme voldsomt i alle statistikker - det autismeområdet har brug for er højtspecialiserede, langsigtede indsatser,” siger Heidi Thamestrup. 

I satspuljen er der hjælp at hente til de familier, der ender med at klage over, at deres støtte fjernes, ændres eller afvises. En ny varslingsordning betyder, at borgerne uændret kan beholde de ydelser og den hjælp de får, mens klagen behandles. Kommunernes afgørelser træder dermed først i kraft efter en periode på 14 uger.  

”Det vigtigste signal regeringen sender i aftalen er, at kommunen ikke kan stoppe en ydelse, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse. Det fjerner kommunernes mulighed for at spekulere i at spare penge ved at tage støtte fra borgere med handicap og trække sager i langdrag,” siger Heidi Thamestrup, formand i Landsforeningen Autisme. 

LÆS mere om satspuljeaftalen hos socialministeriet HER.