Indlæser

Autistiske mennesker skal ikke tvangsflyttes - de har ret til et hjem!

21. jul. 2017

Kommunernes Landsforening har for nylig indgået en økonomiaftale med regeringen for 2018. I den planlægger de at gøre reglerne for botilbud mere “fleksible”. Det bekymrer Landsforeningen Autisme, som forudser at ændringen vil føre til tvangsflytning af autister.

 

Dit hjem er det sted hvor du hører til. Det sted hvor du føler dig tryg, og hvor du bestemmer, hvem du lukker ind af din dør. Dit hjem må du indrette helt, som du vil – og det er dig, der bestemmer, hvad der skal være i køleskabet. Det er meget forskelligt, hvad der får os hver især til at føle os hjemme. Men for de fleste er hjemmet det vigtigste sted - det sted de finder tryghed. Det gælder i særdeleshed også for autistiske mennesker. Men hvis regeringen og kommunernes Landsforening får held til deres “forenkling”, vil autister i fremtiden kunne tvangsflyttes efter kommunens forgodtbefindende. 

Ifølge det nye forslag skal det blandt andet være muligt for kommunerne at flytte en beboer med autisme fra sin bolig til en ny, hvis støttebehovet ændres – også selvom det er mod det autistiske menneskes eget ønske. Desuden vil kommunen kunne skifte frit mellem at tilbyde midlertidige og varige botilbud. 

Hvis ændringerne bliver vedtaget, er der ifølge Landsforeningen Autisme tale om katastrofale svigt af autistiske voksne, der har brug for hjælp.

”Forslaget har på intet tidspunkt handlet om at forenkle noget som helst. Og fleksibiliteten er bestemt ikke noget, der er til gavn for autistiske mennesker. Det er ene og alene kommunens behov. Kommunerne vil have mere magt – magt over mennesker, og magt over menneskers hjem. Her er tale om en rationalisering af den gruppe mennesker, der i KL’s optik ikke bidrager optimalt til samfundet. Altså, at man tager rettigheder fra dem, der er for svage til at klare sig selv. Magtbegæret er flyttet helt ind i handicappede menneskers private stuer. Det er rasende uetisk! Forslaget trækker spor tilbage til åndssvageforsorgen – en tid vi allesammen helst vil glemme,” siger formand Heidi Thamestrup. 

Økonomiaftalen er netop nu til høring blandt andet hos handicaporganisationerne.
 

Fleksibilitet ender med tvangsflytninger

Ifølge et indlæg fra KL, handler ændringerne på botilbud-området i økonomiaftalen om, at de vil gøre reglerne mere fleksible, så de kan tilbyde den bedste hjælp til borgerne. Blandt andet vil de gøre det muligt at flytte handicappede til en anden bolig, hvis deres behov for støtte eller pleje vurderes til at kunne varetages bedre det nye sted. 

Desuden er der i økonomiaftalen planer om at arrangere botilbud, som kun er til unge borgere mellem 18 og 30 år, for at sikre, at flere unge med handicap bor sammen med andre unge. 

Landsforeningen Autisme finder planerne knapt så positive. Heidi Thamestrup understreger, at der allerede er sket alt for mange forenklinger og ændringer på området. Mange kommuner kan slet ikke tilbyde de botilbud, som autister opfylder kriterierne for at blive visiteret til. Mange kommuner har stort set afskaffet bosteder med integreret støtte til fordel for almennyttige boliger, hvor støtten kan skrues op og ned alt efter prioriteringen i de kommunale budgetter. Dette er sket til trods for, at kommunerne har forsyningsforpligtelse, som betyder, at de skal stille de tilbud til rådighed, som der er behov for.

”Autister der indfrier kriterierne til en varig bolig med integreret støtte, kan i mange kommuner slet ikke få det botilbud, de har krav på. De tvinges ind i botilbud med skiftende støttepersoner, der ikke evner at skabe trygge relationer, hvis de ønsker at blive boende i den by, hvor de har deres netværk. Kommunerne misligeholder forsyningsforpligtelsen, og de stiller ikke noget værdigt alternativ til rådighed i stedet,” siger Heidi Thamestrup, formand i Landsforeningen Autisme. 

Der er ekstreme problemer på bostederne. Foreningen hører hver dag fra forældre til unge med autisme, der pludselig har fået frataget den praktiske støtte i hjemmet og nu har problemer med at skulle klare det selv – unge hvis far og mor må træde til som hjælper, hvis den unge skal have en fornuftig hverdag. Forældre hjælper gerne deres voksne børn, men angsten sidder i dem, for de ved, at den unge umuligt vil kunne betale regninger, holde aftaler og passe andre forpligtelser den dag, de ikke er der mere. 

Autister har brug for tryghed, struktur, kontinuitet og gennemskuelighed i deres hverdag, og derfor vil en øget fleksibilitet gå ud over dem, og føre mere utryghed med sig.
 

Et botilbud med eller uden støtte

Der findes forskellige muligheder for botilbud til voksne med autisme. Servicelovens §108 og §107 er to tilbud om pakkeløsninger, hvor praktisk og pædagogisk støtte hører med til boligen. Almenboliglovens §105 er det tilbud, der med stor hast breder sig over hele landet. Kommunerne får statsstøtte til byggeriet, hvilket gør det økonomisk attraktivt. 

Men her er tale om almene boliger, som kan tilføres støtte. Det betyder at støttebehovet skal vurderes, og at det kan ændre sig, hvis kommunalbestyrelsen vælger at sætte serviceniveauet ned. Der er derfor stor forskel på, hvilken sikkerhed et menneske med autisme har, for at få behørig støtte i de forskellige botilbud. 

”Der er ikke mange §108 botilbud tilbage i kommunerne. Mange kommuner bygger kun §105-boliger, hvor de selv kan skrue op og ned på støtten. Og selv de autister, som har krav på et varigt bosted med støtte – kan faktisk ikke få det. De almene tilbud mangler specialisering, kontinuitet og muligheder for at skabe relationer til borgerne – her syntes jeg, at kommunerne svigter deres ansvar. Vi har ikke brug for flere ”forenklinger” og mere ”fleksibilitet”, det vi har brug for er tryghed og rettigheder,” siger Heidi Thamestrup, formand i Landsforeningen Autisme. 

Ankestyrelsen understreger i en principafgørelse i forhold til §108-boliger, at hvis man opfylder kriterierne til det varige botilbud, så har man ret til netop det tilbud. Så når kommunerne ikke kan tilbyde en sådan bolig til mennesker med autisme, så overholder de ikke deres forpligtelse.

Se reglerne for botilbud HER.