Indlæser

Kommunalreformen gik ud over handicappede

4. jan. 2017

På 10-årsjubilæet for kommunalreformen har Erik Bonnerup – en af eksperterne bag – gjort status, og det er ikke godt nyt. Reformen var ingen stor succes og endte med at gå ud over handicappede. Det billede genkender Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme.

 

Den 1. januar 2007 vågnede alle danskerne op til en helt ny struktur på velfærdssamfundet. Kommunalreformen, eller strukturreformen som den også blev kaldt, var trådt i kraft og der var byttet godt og grundigt rundt på myndighedernes opgaver.

Nu ti år efter sidder en af eksperterne bag, Erik Bonnerup tilbage med oplevelsen af en reform, der endte med at lade handicappede i stikken, i stedet for at gøre livet bedre. Det giver han udtryk for i et stort interview i Ugebrevet A4, hvor han retter en skarp kritik af reformen.

"Det var et meget stort svigt af de handicappede," siger han til Ugebrevet A4.

Kritikken fra den tidligere ekspert, er ifølge Landsforeningen Autismes formand Heidi Thamestrup meget interessant. Hun er nemlig ikke i tvivl om, at omrokeringerne fra reformen er gået ud over blandt andet landets autister.

"Vi er midt i en omsiggribende manipulation af hele handicapområdet. Forældre til skoleangste autistiske børn bliver udpeget som årsag, når barnet ikke kan rummes i skolen. Autistiske voksne, der får hjælp til at klare sig på en arbejdsplads, ses som snyltere af kommunernes midler. På den måde vender man befolkningens solidaritet med handicappede og skaffer sig politisk råderum til at tage kompenserende ydelser fra dem. Når mennesker behandles på den måde knækker man dem," siger Heidi Thamestrup.

LÆS også: En af strukturreformens fædre: Vi svigtede de handicappede

Splittelse af ekspertisen

Med kommunalreformen i 2007 blev de daværende 13 amter nedlagt og erstattet af fem nye regioner, og de dengang 271 kommuner blev reduceret til kun 98.

Erik Bonnerup var dengang uafhængig ekspert i strukturkommissionen, og ifølge ham var planerne, at reformen skulle føre til bedre velfærd og mere nærhed til borgerne. Men helt sådan gik det desværre ikke.

"Strukturreformen blev langt fra den succes, den kunne være blevet. Man greb ikke muligheden for at få samlet noget ekspertise i større og mere effektive kommuner," understreger han til Ugebrevet A4.

Nærmest tværtimod oplevede handicapområdet, at den ekspertise, der var opbygget gennem årtier blev splittet mellem de forskellige myndigheder. Og det gik blandt andet ud over autisterne. Noget, som Landsforeningen Autisme stadig arbejder med i dag.

"Vi oplever, at den specialisering, der er forgået de sidste 50 år, i et hastigt tempo forsvinder fra området. De dygtige fagfolk har taget konsulentarbejde, hvor de får lov til at bruge deres specialviden - det er typisk ikke i kommunerne. Følgerne for autistiske mennesker er tvang og medicin," siger formand Heidi Thamestrup.

Ønskelisten er stadig lang

Kommunalreformen kom dog ikke ud af ingenting, og Erik Bonnerup slår i sit interview med Ugebrevet A4 fast, at det dengang var nødvendigt at udvikle velfærden og på samme tid samle den viden, som forskellige instanser sad med.

Men det blev ikke en udpræget succes. Han beskriver derimod, at reformen endte i mudrede magtkampe mellem borgmestrene, folketingspolitikerne og ministre, og at det i den forbindelse var handicapområdet, der kom ud som taber.

Specialviden gik tabt, mens de nye kommuner kæmpede om at overtage arbejdet med de forskellige specialområder og -institutioner, som amternes nedlæggelse havde efterladt.

I dag er der da også, trods mere forskning, viden og flere indsatser, stadig mange ønsker på Landsforeningen Autismes ønskeseddel til handicapområdet, og især for autister.

"Vi mangler skoletilbud, der kan rumme børn med komplekse autismeproblematikker; vi mangler uddannelsesinstitutioner, der kan støtte autistiske unge - og vi skal have socialpolitikken tilbage. Den kan ikke erstattes af den nuværende beskæftigelsespolitik, hvor handicappede borgere presses, til de er mindre arbejdsdygtige, end da de kom ind på jobcentret første gang," understreger formand Heidi Thamestrup.

LÆS også: Formandens Nytårstale: Velkommen 2017.