Indlæser

Mai Mercado vil sikre job til flere autister

23. jun. 2017

Socialminister Mai Mercado ser stort potentiale i at få flere mennesker med autisme i arbejde, og derfor vil hun nu samarbejde med beskæftigelsesministeren. Fedt, lyder det fra Landsforeningen Autisme, som er klar til at bidrage med løsninger som Project Opportunity. For en del mennesker med autisme er det svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, fordi de mangler de rette rammer. Dermed bliver en stor gruppe menneskers muligheder og kompetencer ikke udnyttet. Det vil Socialministeren nu gøre op med. 

På baggrund af tal fra Socialpolitisk Redegørelse 2017 vil socialminister Mai Mercado nu arbejde målrettet på at få flere mennesker med handicap – og særligt autisme og ADHD i arbejde. 

Redegørelsen viser nemlig, at en stor del af gruppen af mennesker med de to diagnoser ofte hænger fast på offentlig ydelse. Hele 20 procent af autister og 30 procent af mennesker med ADHD har ifølge redegørelsen således været på kontanthjælp i over halvandet år i perioden 2014-2016. For mennesker med andre handicap er det kun gældende for tre til otte procent. 

Desuden udgør de to grupper ifølge Socialministeren et stort potentiale for arbejdsmarkedet. 

”Mennesker med ADHD og autisme har nogle kompetencer, som godt kan være efterspurgt. Hvis vi har blik for det og har den rette indsats, kan det være ret værdifuldt at have en person med autisme ansat,” siger Mai Mercado til Altinget.dk. 

Glæde over politisk indsats

Socialminister Mai Mercado vil nytænke indsatsen og samarbejde med beskæftigelsesministeren om at målrette støtten til at få mennesker med handicap i beskæftigelse. Det fokus på at sikre autister bedre muligheder på arbejdsmarkedet glæder Landsforeningen Autisme. 

”Det er godt og vigtigt, at der kommer politisk fokus på den styrke, som autister er for arbejdsmarkedet. Mange ønsker et job og har kompetencerne til at varetage ordinært arbejde, men de har brug for støtte til at få foden indenfor, og til at fastholde jobbet,” siger formand Heidi Thamestrup. 

Foreningen arbejder for at styrke autisters muligheder for uddannelse og job – og oplever ofte medlemmer, som føler sig fanget i det offentlige system, hvor de ikke selv kan komme videre. 

”Der er brug for målrettet støtte til uddannelse og til at komme i rigtige job, men der er alt for mange autister, som ikke får den hjælp, de har brug for. De føler sig parkeret i et hamsterhjul af formålsløse beskæftigelsesindsatser, men ønsker inderligt den anerkendelse det giver at have et rigtigt lønarbejde,” siger Heidi Thamestrup. 

Hun håber, at Socialministeren vil inddrage erfaringer og viden fra handicaporganisationer, som Landsforeningen Autisme, i det politiske arbejde. 

Koordineret indsats

Landsforeningen Autisme har gjort sig mange erfaringer, som de med glæde byder ind med, når ministeren skal kigge på, hvordan man bedst får mennesker med autisme i arbejde. 

”Det Nationale Autismeinstitut har stor succes med at matche autister med arbejdspladser, der mangler netop deres kompetencer. Mai Mercado har selv set på vores Project Opportunity-model på Novo Nordisk, og ministeren kalder den nytænkende og spændende. Men vi skal gøre endnu flere arbejdspladser trygge ved at ansætte mennesker med autisme. Den tryghed finder de kun, hvis de ved, vi står parat med support i det øjeblik misforståelserne sker, ” siger Heidi Thamestrup, formand i Landsforeningen Autisme.

’Project Opportunity’ er et samarbejde mellem Landsforeningen Autisme og Novo Nordisk, hvor Det Nationale Autismeinstitut står for at matche autister med relevante jobs hos virksomheden, og samtidig yde den nødvendige støtte under hele forløbet. Støtten forsvinder ikke men kan fortsat indhentes med et kort telefonopkald, når det er nødvendigt i årene fremover. Det er en nødvendig tryghed at have for begge parter. Projektet har igennem 6 år skaffet fast job til mange autister. 

Socialminister Mai Mercado er endnu ikke kommet med konkrete bud på, hvordan en mere målrettet indsats kommer til at se ud, men hun understreger, at det er vigtigt, at arbejdet er koordineret med Beskæftigelsesministeren.


Foto: Mai Mercado, børne- og socialminister (af fotograf Steen Brogaard)