PRESSEMEDDELELSE: Autister bliver også pensionister

28. feb. 2017

Landsforeningen Autisme sætter fokus på ældre med autisme.

 

Sygdomme, dårligere bevægelighed, brug for hjælp til hverdagen og tab af familie og venner. Det er hårdt at blive gammel. Og for mennesker med autisme er det både hårdt og uhyre komplekst! Det sætter Landsforeningen Autisme nu fokus på. 

3 års ihærdig praksisforskning har givet fagfolk på fem autismetilbud, fordelt over hele landet, meget mere viden om ældre med autisme. Siden 2014 har institutionerne undersøgt, hvordan det påvirker mennesker med autisme at blive ældre. Undersøgelsens fokus fordelte sig på tre områder: hverdagen, sundhed og relationer. 

Gennem praksisforskningen er det blevet tydeligt, at fagfolk generelt skal blive bedre til at lytte til de ældre autister selv, da det ellers ender med, at de sætter indsatser i gang, som den ældre ikke har gavn af.

Der er ikke noget sikkert tal på, præcist hvor mange ældre der har autisme. Men en ting man ved helt sikkert er, at autismen ikke forsvinder. Derfor er det også realistisk at tro, at der er et meget stort behov for den viden, de fem institutioner har genereret. Landsforeningen Autismes formand Heidi Thamestrup mener, at der generelt mangler fokus på, at autister også bliver ældre. 

”Ældre med autisme er slet ikke et emne for politikere, forskere og medier. Det vil vi ændre. Vi ved, ældre med autisme har udfordringer på en række områder, og at udfordringerne bliver overset – nu skal vi få den nye viden delt, så vi kan begynde at behandle ældre autister mere værdigt,” siger hun. 

De ældre har brug for meget målrettede indsatser, hvor der er fokus på den enkelte, da de hver især oplever forskellige udfordringer ved at blive gamle. Det kan være simple tiltag for at få bedre syn eller hørelse, og bedre planlægning af hverdagen hjemme. Eller det kan være større behandlinger af sygdomme hos lægen og tilvænning til en hverdag som pensionist. 

I flere artikler på sin hjemmeside sætter Landsforeningen Autisme den kommende tid fokus på praksisforskningen, og det at blive ældre som autist. 

Projektet og aldring og autisme afsluttes i slutningen af 2017, og alle resultater præsenteres på Landsforeningen Autismes SIKON-konference i 2018.


For mere viden eller kommentarer til pressen kontakt: Heidi Thamestrup, landsformand, Landsforeningen Autisme Telefon: 26 20 16 58 
Mail: formand@autismeforening.dk