Indlæser

SIKON 2018: Søndagsarrangement – Mennesker med autisme bliver også ældre

22. apr. 2018

Søndag den 22. april 2018 var over 70 fagfolk og pårørende samlet i Odense til et særarrangement om ældre med autisme i forbindelse med SIKON konferencen 2018.

 

Temaet for dagen var ’Livsperspektiver – det levede liv med autisme’ og har baggrund i et stort projekt om aldring og autisme, som fem autismetilbud og forskningsgruppen DEFACTUM står bag. Oplægsholderne præsenterede deres nye viden om ældre med autisme og de erfaringer, de har gjort sig i det tre år lange projekt.

LÆS Autismebladet nr. 4 2018 om projektet HER.

Hele søndagen fik de fremmødte derfor indsigt i, hvordan projektet har brugt praksisnær forskning, hvor det er pædagoger og fagpersoner, der har indsamlet viden og lavet nye tiltag for deres ældre borgere med autisme. Det var DEFACTUMS Kirsten Overgaard, der stor for viden om forskningen.

Derudover var der et oplæg om ældres med autismes sundhed og aldring af læge Erik Mikkel Juul Jensen. Og her havde han især fokus på de udfordringer, som mange mennesker med autisme kan få med sygdomme og i mødet med sundhedssystemet, når de bliver ældre.

Til sidste på dagen var udviklingskonsulent Jannik Beyer med til at sætte autisme og aldring i et historisk perspektiv, hvor han fortalte om de forandringer og udviklinger, der er sket gennem tiden, og hvad det har betydet for mennesker med autismes livsperspektiver i dag.

Under arrangementet var der desuden mindre workshops, hvor deltagerne kunne få mere viden og selv være med i snakken om de erfaringer, som de fem autismetilbud har gjort sig gennem de tre år med projektet.

FAKTA om GAU-projektet:

Projektet om aldring og autisme startede i 2014 og blev afsluttet i slutningen af 2017. Projektet er finansieret af midler til et treårigt projekt af VELUXFONDEN. Fem autismetilbud og forskningsgruppen DEFACTUM står bag projektet. Der er tre rapporter fra projektets tre faser:

- LÆS rapporten om ændringer i hverdagen fra 2015 HER.
- LÆS rapporten om ændringer i sundhed fra 2017 HER.
- LÆS rapporten om ændring i relationer fra 2018 HER.

Projektet bygger på praksisnær-forskning, hvor forskerne og pædagoger fra de fem deltagende tilbud har undersøgt 15 af deres ældre borgere.