Konference om skolefravær hos børn med autisme

26. nov. 2019

Landsforeningen Autisme bød mandag den 25. november 210 deltagere velkommen til konferencen om skolefravær og social isolation i Odeon i Odense.

 

Skolevægring er et stort problem, og den seneste undersøgelse foretaget i Landsforeningen Autisme viser, at hvert tredje barn med autisme har skolevægring. Med afsæt i den nyeste viden på området gav oplægsholderne alle deltagerne på konferencen mulighed for at blive klogere på skolevægring og social isolation. 

Vores landsformand Heidi Thamestrup gik på scenen og bød velkommen til deltagere, oplægsholdere og indbudte politikere. Landsforeningen Autisme havde i dagens anledning desuden indbudt forhenværende minister og nuværende generalsekretær for UNICEF Danmark, Karen Hækkerup, som åbningstaler til konferencen. Hun indledte sin tale med en klar påmindelse om, at 2019 er et særligt år for verdens børn:

”Når jeg står her og fortæller jer om, at vi lige har fejret FN's Børnekonventions 30 års fødselsdag, og at der er sket enorme fremskridt for børn, så ved jeg godt, hvad mange af jer i salen tænker: Hvorfor gælder børnekonventionen ikke for mit barn, som har autisme? Se, det korte svar er, at det gør den faktisk. Det store spørgsmål er så, hvorfor opleves det ikke sådan? Og endnu vigtigere, hvad kan vi gøre for, at børn med autisme kommer til at opleve, at skolegang er en reel mulighed også for dem?”

Hun fortsatte sin åbningstale med at tale om det system, forældre og pårørende bliver mødt af, når man har et barn med autisme, som har skolevægring.

”Jeg har endnu til gode at møde dét barn, som ikke bare gerne vil passe ind – det barn der ikke bare gerne vil være en del af et fællesskab, have venner, gå i skole og være som de andre. Men I ved og jeg ved, at alt for mange børn med en neurologisk udviklingsforstyrrelse eller et usynligt handicap alligevel oplever, de ikke kan komme i skole. I stedet for at hjælpe de børn, som ikke kan klare at være inklusionselever i en folkeskole, der har til mål at være rummelig, så må forældre også kæmpe i og imod et system, der alt for ofte ikke hjælper de børn og deres familier, som det burde. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på handicapområdet taler sit helt eget sprog. Imens bliver alt for mange børn dårligere og dårligere. Det er hårdt. Og det værste er, at vi ved godt, at der også findes børn, der ingen har at kæmpe for sig. Og det gør ondt overhovedet at tænke på.”

Som afslutning kom Karen Hækkerup med et klart budskab til deltagerne på konferencen, og med et håb om, at der snart kommer en løsning på de store problemer for børn med autisme.

”Jeg vil egentlig gerne her melde mig selv og UNICEF Danmark på banen i Landsforening Autismes del af ringhjørnet i den her sag. For børn med autisme har også rettigheder. Og de har en stemme. Men det er alt for sjældent at vi spørger dem. Jeg håber, at I på konferencen kommer nærmere på nogle af de svar, der skal til, for at kunne besvare spørgsmålet: hvad er det vi skal gøre for at stoppe den her udvikling her og nu, for at få hjulpet børnene, deres familier og i det hele taget de børn, der lider så hårdt under alt det, vi har fået lavet, som desværre bare ikke lige præcis passer til børn med en diagnose inden for autismespekteret?” 

Perspektiver på skolefravær i oplæg

Efter Karen Hækkerups åbningstale var der en række relevante oplæg på programmet. Den første oplægsholder var Dorthe Hölck. Det var et oplæg med titlen ”Perspektiver på hvorfor børn med autisme har så stort skolefravær”, hvor de tilhørende på konferencen hørte om pigen Viola, som har autisme. Det gav indblik i, hvorfor børn og unge med autisme har så stort et skolefravær, og hvilke problematikker der er ved inklusion.  

”Det virker lidt som om, at man som politiker har forvekslet ordet integration med ordet inklusion. Fordi hvis det er ordet integration, så er det på lige vilkår, og så har man en forventning om, at barnet kan tilpasse sig. Når vi snakker inklusion, så tager man hensyn til barnets forudsætninger, og man tilpasser miljøet efter barnets forudsætninger,” fortalte Dorthe Hölck.

Senere på konferencen indtog Christian Møller Nielsen og Birgit Drasbæk Søgaard scenen med et oplæg omkring skolefravær, og hvordan man kan løse den udfordring. De tilhørende fik indblik i forskellen mellem kronisk og akut skolefravær, og hvordan man tilgår børn med et længere skolefravær. Gennem oplægget kom de ind på begrebet banking-time:

”Det man kom frem til med bankting-time var, at de børn som havde været en del af forsøget fik et lavere stressniveauet sammenlignet med andre børn.”

Det sidste på konferencen omhandlede forebyggelse af skolemistrivsel ud fra et kommunalt perspektiv med oplæg af Morten Greve. Her blev deltagerne på konferencen klogere på, hvorfor skolemistrivsel og fravær hos børn og unge med autisme udgør en stor og stigende udfordring for personerne omkring børnene i målgruppen.