Børn på skole
Indlæser

Landsforeningen Autisme går til valg

13. maj. 2019

Valgkampen er i fuld sving – også hos Landsforeningen Autisme. Under valgkampen opfordrer vi alle vores medlemmer og kredse til at hjælpe os med at sætte autisme og særligt emnerne inklusion og beskæftigelse på dagsorden hos politikerne.

 

 

Tag inklusionskrisen alvorligt

Landsforeningen Autisme sætter særligt fokus på inklusionskrisen. Vores inklusionsundersøgelse viser, at 35 % af børn med autisme ikke går i skole og at over halvdelen af disse 35 % ikke har været i skole i over et år. Og at hele 65 % af alle børn med autisme har haft længere perioder, hvor de ikke kunne gå i skole. Det er årsagen til, at vi har lanceret et idékatalog med 5 konkrete bud på, hvordan inklusionen kan forbedres. Læs vores 5 forslag til bedre inklusion her.

Gennem videoer på Facebook og Twitter, artikler på hjemmesiden, aktivitet i pressen og debatindlæg formidler vi under valgkampen problemstillingerne, som inklusionsloven har medført. Vi fortæller om det svigt og den skade, inklusionseksperimenterne resulterer i hos børn med autisme og deres familier. Og vi råber politikerne op med forslag, der kan sikre, at flere børn kommer til at opleve inklusion i deres grundskole – uanset om det er en folkeskole, privatskole eller specialskole.

Vi opfordrer alle medlemmer og kredse til udbrede idékataloget med vores 5 forslag til bedre inklusion.  Send det til lokale folketingskandidater, tag det med til debatmøder, send det via mail, brug det som inspiration til et læserbrev til lokalavisen – Vi har brug for alle kræfter, der vil hjælpe!

 

Beskæftigelsespolitik til gavn for mennesker med autisme

I løbet af valgkampen sætter vi også et særligt fokus på beskæftigelse. Kun en lille procentdel af voksne med autisme er i ordinær beskæftigelse. Vores seneste undersøgelse viser, at tallet er 1 ud af 10.  Vi vil en inkluderende beskæftigelse, hvor voksne med autisme får den støtte, de har behov for, og hvor flere kan få et arbejde, der passer til dem. Derfor lancerer vi under valgkampen 5 konkrete forslag, der kan skabe en værdig og ordentlig beskæftigelsespolitik, hvor autistiske mennesker bliver set på som værdifuld arbejdskraft.

Vi løfter sløret for de 5 forslag i næste uge, og vi opfordrer alle medlemmer og kredse til at dele idékataloget med vores 5 forslag til bedre beskæftigelse for mennesker med autisme med deres lokale folketingskandidater.

 

Faktaark om autisme

Vi skal have autisme printet ind i vælgere og politikeres bevidsthed og på deres dagsorden. Derfor har vi samlet fakta om autisme indenfor en række områder, som kan deles med politikere og vælgere.

Du kan læse hele vores fakta-ark om autismeområdet her.

I fakta-arket er der tal om og vores perspektiv på emner som:
Nedlæggelse af regionerne, kommunernes sagsbehandling, trivsel i skolerne, klagenævnet for specialundervisning, politianmeldelse af beboere på bosteder, magtanvendelse, beskæftigelse, familier og stress, ungdomsuddannelser, autismeklasser, STU, kriminalitet, udredning og tidlig intervention samt psykiatri.

 

Mød autistiske førstegangsvælgere

Under valgkampen fortæller vi historier på Facebook og Twitter om unge med autisme, der skal stemme for første gang. Gennem video formidler vi de unges egne historier, deres udfordringer med at stemme og vigtigst af alt, deres overvejelser om politik.
Vi giver svaret på, hvad der optager den unge, autistiske førstegangsvælger. Og vi håber vores medlemmer og kredse vil dele de unges historier, så deres stemme kan blive hørt.