Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

7. apr. 2021

EDIT 08.01.21: Dette er en gammel indkaldelse vær opmærksom på at mødet afholdes online og med revideret dagsorden, som er udsendt 07.01.21 til alle medlemmer. Du kan også se udsendelsen her.

Hermed indkaldelse til afslutning af Landsforeningen Autismes ordinære repræsentantskabsmøde.

Mødet vil blive afholdt, hvis muligt for Corona restriktionerne, på ODEON, Odeons Kvt.1 5000 Odense efter afslutning af det ordinære repræsentantskabsmøde.

Såfremt det ikke er muligt at afholde mødet fysisk, vil det blive afholdt som et online møde. Evt. deltagere til det fysiske møde, der ikke kan møde op f.eks. pga. restriktioner, vil kunne deltage online. Dette vil I blive orienteret om så snart vi har yderligere oplysninger.

Tilmelding til begge møder bedes sendt til kontor@autismeforening.dk senest onsdag d. 6. januar 2021.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Hovedbestyrelsens redegørelse af forløbet før og under formandsvalget

  4. Valg af formand (Kathe Bjerggaard Johansen og Heidi Thamestrup er på valg)

  5. Valg til evt. ledige pladser i hovedbestyrelsen (såfremt der ikke er gennemført valg på det ordinære repræsentantskabsmøde)
    Medlemmer kan indsende forslag til kandidater til Landsforeningens sekretariat. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest to uger før valget, dvs. den 26. december 2020.

  6. Evt.

Begrundelse:

Kreds Bornholm, Kreds Midtsjælland og kreds Nordjylland indkalder til det ekstraordinære repræsentantskab af flere årsager:

  • Vi kan som kredsbestyrelser ikke stå inde for den valghandling vores repræsentanter var en del af under det ordinære repræsentantskab. Selve valget blev hastet igennem og ingen repræsentanter havde mulighed for at stille spørgsmål.  

  • Vores formand er en lønnet position der har stor betydning for den valgte. Det er ikke en position man bør kunne så nogen tvivl omkring. Et valg med så mange usikkerhedsfaktorer, og hvor udfaldet bliver så tæt som i vores tilfælde, er ikke et udtryk for ordentlighed.