Formandsvalg i Landsforeningen Autisme

30. sep. 2020

Her kan du læse mailen udsendt af Heidi Thamestrup, formand Landsforeningen Autisme, til alle medlemmer om formandsvalg i Landsforeningen Autisme. 

Er du medlem af foreningen, men har ikke fået mailen? 
Så er der 3 ting du kan gøre:
1) Tjek dit spamfilter. 
2) Log ind her på hjemmesiden i højre hjørne og tjek om det er din rigtige email-adresse, der står ved dit medlemskab
3) Send en mail til kontor@autismeforening.dk - så finder vi ud af, hvorfor du ikke har fået mailen, og sørger for at du fremover får alle mails.

Kære medlem af Landsforeningen Autisme

Jeg skriver til dig, fordi der holdes repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme d. 31. oktober 2020. På repræsentantskabsmødet mødes alle repræsentanter fra foreningens kredse, dvs. de repræsentanter der er valgt af hver kreds. På mødet besluttes, hvad der skal ske i de kommende år i Landsforeningen Autisme.

Repræsentantskabsmødet i år bliver lidt anderledes end tidligere år. På det seneste hovedbestyrelsesmøde bekendtgjorde medlemmet Kathe Bjerggaard Johansen, at hun ønsker at stille op til formandsposten. Samtidig ønsker jeg at fortsætte som formand, hvilket betyder, at der i år skal holdes et formandsvalg.

Det er en uvant situation, som Landsforeningen Autisme ikke har stået i de sidste mange år. Herunder fortæller jeg, hvordan formandsvalget kommer til at foregå, og hvordan du som medlem af Landsforeningen Autisme kan få indflydelse.

På repræsentantskabsmødet d. 31. oktober vil repræsentanterne mødes og diskutere foreningens fremtidige arbejde, vedtage et budget og diskutere det forgangne år. Derefter skal de vælge medlemmer til hovedbestyrelsen og stemme til formandsvalget.
Formandsvalget kommer til at foregå sådan, at Kathe Bjerggaard Johansen og jeg hver holder en kort tale, hvorefter alle fremmødte kan stille os spørgsmål. Herefter stemmer alle repræsentanterne og til sidst offentliggøres resultatet.

I referatet fra din kreds senest afholdte generalforsamling, kan du læse, hvem der er valgt som repræsentanter til repræsentantskabsmødet for din kreds. Du kan også tage kontakt til din kredsformand og få det at vide. Jeg vil opfodre til, at du tager en snak med dine repræsentanter om, hvem du synes skal være formand for Landsforeningen Autisme efter repræsentantskabsmødet.

Jeg opfordrer alle kredse til at holde møder eller på anden vis invitere til åben dialog om formandsvalget.

Hvis du har praktiske spørgsmål om, hvordan selve valget vil forløbe, kan du skrive en mail til Gitte Velling på gitte@autismeforening.dk

Der er som tidligere nævnt to kandidater på stemmesedlen til det kommende formandsvalg.

Du kan læse om Kathes kandidatur her

 

Her kan du læse om min politiske vision som formand for Landsforeningen Autisme:

Fra jeg blev formand for Landsforeningen Autisme til i dag har organisationen udviklet sig, både i størrelse, men også indflydelsesmæssigt, og med markant større mediebevågenhed. Foreningen er vokset fra 7000 til 12000 medlemmer, og står langt stærkere i politisk interessevaretagelse og med mange flere relationer, der rækker ind i den politiske virkelighed på Christiansborg. Vi markerer os i pressen og gør indtryk på politikere og embedsværk. Det er en udvikling vi er lykkes med fordi mit formandskab er bundet op på projekter, der skaber politisk forandring for mennesker med autisme i vores samfund.

Tilbage i 2013, hvor jeg blev valgt som Landsformand, havde jeg netop afsluttet et større projekt: “Pigeprojektet Værkstedet”, der var støttet af TrygFonden. Det var i en tid, hvor piger kun sjældent fik en autismediagnose, og hvor ingen endnu havde beskrevet, hvordan piger med autisme skiller sig ud fra drenge.

Projektet bestod af tre dele:

  1. Pigerne skulle have mulighed for at møde hinanden i et klubtilbud og spejle sig i andre, der tænkte som dem selv.
  2. Vi skulle have mere viden om piger med autisme og blive bedre til at forstå og møde dem.
  3. Næste generation af professionelle læger, pædagoger og psykologer skulle have mere viden om autisme hos piger. Og derfor “ansatte” vi frivillige pædagog-, psykolog- og lægestuderende. I dag har mange af medarbejderne specialiseret sig indenfor autisme, og flere af dem arbejder på hospitaler, bosteder, angstklinikken eller i kommunernes pædagogisk psykologisk rådgivning.

Selv har jeg holdt flere hundrede oplæg om resultaterne, ligesom projektet har været brugt andre steder som model. Projektet var godt for de piger, der var med, men mindst lige så vigtig for andre piger, fordi vi fik styrket den generelle viden om autisme hos piger og kvinder.

Et andet projekt, som jeg er stolt af, er Det Nationale Autismeinstitut. I mine første år som formand var det en mærkesag for mig at etablere et videnscenter, hvor den nyeste viden og den bedste etik er urokkelige grundpiller. Instituttet betyder, at foreningen har et sted at pege på i sit politiske arbejde. Den praksis og den etik, jeg taler om, er ikke et ønske eller en vision. Det er en realitet. Etableringen af Det Nationale Autisme Institut betyder, at Landsforeningen Autisme i dag er med til at løse opgaver, der definerer etikken og vejleder Socialministeriet omkring magtanvendelse. Det vil sige, at når Undervisnings-ministeriet har brug for autismespecifikke vejledninger til lærere, er det os, der laver vejledningerne. Både foreningen og vores sager er dermed i meget høj grad synlige på den politiske dagsorden. Vi har politisk indflydelse, vi bliver hørt, vi er respekterede og har gennemslagskraft på alle niveauer. Dette er en forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle os i de kommende år.

Strukturreformen, inklusionsloven, folkeskoleloven og ændringen af førtidspensionsloven viser en tiltagende afspecialisering og mangel på autismeforståelse hos den lovgivende magt. Det står derfor helt klart for mig, at hvis vi skal fastholde specialiseringen på autismeområdet, er vi nødt til selv at finde måder til at fastholde den specialiserede viden, vi allerede har samt tilføre ny autismeviden til området.

Det gjorde jeg i “Pigeprojektet Værkstedet”, det gør vi hver eneste dag hos “Det Nationale Autismeinstitut”, og det kommer vi til at have fokus på langt ud i fremtiden med projektet “Ny Højtoft”.

”Ny Højtoft” er 3 bosteder, der er planlagt til at ligge i Lejre, Kolding og Nordjylland, og som jeg og min styregruppe for bostederne “Højtoft”, har rejst mere end 300 mio. til at bygge. Dette beløb er så stort, at foreningen kan bygge 3 nye bosteder af meget høj kvalitet.

Botilbuddene “Ny Højtoft” skal være modellen for, hvordan fremtidens boliger kan bygges og indrettes autismevenligt og bæredygtigt. “Ny Højtoft” skal være verdens bedste sted for autister at bo i! ”Ny Højtoft” skal vise, hvordan vi skaber hjem til autistiske mennesker. Og bostederne skal være så stærkt funderet i etik og retssikkerhed, at man som forældre til en voksen autist kan slippe angsten for, hvordan det skal gå, når jeg/vi ikke selv er her mere.

Men “Ny Højtoft” skal også sikre rekruttering af kvalificeret personale. Det gør vi ved, at vores socialpædagoger løbende efteruddannes af vores eget uddannelsescenter. Når jeg fortæller om den plan, hører jeg hele tiden, at vores pædagoger vil blive så gode, at andre bosteder vil stjæle dem fra os så. Til det kan jeg kun svare: JA FEDT! Hvis jeg må bestemme, skal vores pædagoger infiltrere hele området og dermed understøtte følelsen af “hjem” for så mange autistiske voksne som muligt i Danmark.

Med ”Ny Højtoft” og det meget store beløb, det er lykkedes os at rejse, vil foreningen få mulighed for stor international opmærksomhed, fordi bosteder er et brandvarmt emne i hele Europa.
”Ny Højloft” - som et markant foregangsprojekt - kommer til at skabe så stor international bevågenhed, at jeg forestiller mig en etablering af et Internationalt Autismeinstitut i Danmark, som vil tiltrække internationale forskningsprojekter. Det vil betyde en stærkere international vidensdeling, der vil styrke autismesagen markant og give os et meget større råderum - både fagligt og økonomisk.

Fra jeg blev formand for Landsforeningen Autisme til i dag har organisationen udviklet vores til at være et sted det politiske Danmark søger viden og sparring.

Vi er aldrig tidligere blevet inviteret til Undervisningsministerens traditionelle “Sorø Møde” - det blev jeg i år. I sidste uge havde jeg frokostmøde med oppositionens bud på en kommende socialminister på Christiansborg, og jeg har flere gange deltaget på Folkemødet på Bornholm, hvor vores sag er blevet markeret og synliggjort i relevante politiske sammenhænge. Blot nogle enkelte eksempler på politiske relationer, der både synliggør og styrker vores sag og som gør, at vi dag står stærkere og har meget større politisk indflydelse, end vi har haft tidligere.

På de indtil videre syv år hvor jeg har varetaget hvervet som formand, har jeg sat mange projekter og initiativer i søen. Men det stopper ikke her. Jeg har stadig meget energi og lyst til at udvikle mange, nye visioner for det fremtidige, politiske arbejde i foreningen. Det er nemlig nødvendigt for at udvikle foreningen i det næste årti, da vi ellers risikerer, at vores sag bliver svækket eller kørt ud på et sidespor i politisk spil og magtkampe mellem interesseorganisationer.

Derfor mener jeg, at formandsskabets vigtigste opgave i fremtiden er at styrke foreningen - både på de indre og ydre linjer, politisk, nationalt og internationalt og ikke mindst lokalt sammen med Hovedbestyrelsen og de lokale Kredsbestyrelser.

Det er det, som jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver genvalgt som formand for vores forening.

Med venlig hilsen
Heidi Thamestrup Formand, Landsforeningen Autisme