Indkaldelse til ordinært repræsetantskabsmøde

18. dec. 2020

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde .
Nedenstående er udsendt pr mail til alle medlemmer.

Opdatering: 

Hovedbestyrelsen har pr 26.12.20 afholdt møde, og har i den forbindelse forfattet en udtalelse der pr 28.12.20 er udsendt til alle medlemmer. 
Den kan du læse her.

Kære medlem af Landsforeningen Autisme

Der er styr på det meste. Og i denne mail finder du indkaldelsen til forsættelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Mødet vil foregå d. 9. januar fra kl 10.00 – 16.00

Mødet vil blive afholdt, hvis muligt for corona restriktionerne, på ODEON, Odeons Kvt.1 5000 Odense fra kl. 10.00 – 16.00.

Såfremt det ikke er muligt at afholde mødet fysisk vil det blive afholdt som et online møde. Evt. deltagere til det fysiske møde der ikke kan møde op f.eks. pga. restriktioner vil kunne deltage online. Dette vil I blive orienteret om så snart vi har yderligere oplysninger.
Der arbejdes på at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde samme dag, hvorfor I skal sætte hele dagen af til møderne

Oven på det ordinære repræsentantskabsmøde, der af dirigenten blev suspenderet, har der været en del uklarhed om, hvor vi stod som organisation. Der har været 2 forskellige uvildige advokater inde og vurdere situationen Bruno Månsson fra Paragraf Plus og Sysette Vindig-Kruse fra Njord.
Du kan læse deres svar her: https://www.autismeforening.dk/om-os/referarter-fra-hovedbestyrelsesmoeder/

Nu er der styr på repræsentantskabsmødet

Den 29. og 30. november blev der holdt hovedbestyrelsesmøde. De fik afklaret hvem af dem, der faktisk er hovedbestyrelsen. Bernt Weibeck og Karin Øgir sidder ifølge  advokat Sysette Vindig-Kruse fra Njord, ikke længere i hovedbestyrelsen. 

Det betyder at hovedbestyrelsen nu igen kan træffe beslutninger og består af:
Heidi Thamestrup, Brian Andersen, Peter K. H. Nielsen, Stina Lund, Michael Weyand, Kathe Bjerggaard Johansen, Thomas Schilling Nielsen, Dorte Schandorph Jensen, Tinja Vandmose, samt suppleanterne David Facius og Kirstin Eliasen som er indtrådt i hovedbestyrelsen.

Hovebestyrelsen besluttede på de to hovedbestyrelsesmøder på anbefaling fra advokat Sysette Vindig-Kruse, at man skal forstå situationen sådan, at det ordinære repræsentantskabsmøde er sat på pause. Det er stadig i gang og skal genoptages, så det kan afsluttes.

Både hovedbestyrelsen og formanden sidder på et meget snævert mandat indtil d. 9. januar, da de selv har lavet ovenstående vurdering. Det er i sidste ende kun repræsentantskabsmødet, der kan give en endelig afklaring på hvem, der er hovedbestyrelsen.
Det er aftalt, at både hovedbestyrelsen og formanden kun skal varetage de væsentligste funktioner frem til det ordinære repræsentantskabsmødes afslutning.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afsluttes d. 9 januar. Med de punkter der manglede. Den officielle indkaldelse findes herunder.

Grunden til, at denne information først kommer nu – og ikke umiddelbart efter nævnte hovedbestyrelsesmøder er, at vi skulle have styr på indkaldelserne til de to møder.
Det kom der først endeligt styr på til endnu et hovedbestyrelsesmøde, der blev afholdt i går aftes.

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 9. januar kl 10.00 – 16.00

Hermed indkaldelse til afslutningen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Alle repræsentanter fra kredse og hovedbestyrelse har stemmeret til afslutningen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme kan møde op til afslutningen på det ordinære repræsentantskabsmøde med taleret.

Mødet vil foregå fysisk hvis det er muligt ifølge corona restriktioner, og det vil blive afholdt i ODEON, Odeons Kvt. 1 5000 Odense. Deltagere der er forhindret i at møde op f.eks. pga. restriktioner kan deltage online. Link til online deltagelse vil blive offentliggjort senere

Er du repræsentant og har ikke mulighed for at tilgå en computer med internetadgang i forbindelse med mødet kontakt da kontor@autismeforening.dk, så finder vi individuelle løsninger.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Behandling af evt. indkomne forslag (færdiggørelse af forslag 18)

 3. Godkendelse af budget, kontingent og fremlæggelse af ½ års resultat. (bilag sendt før mødet den 31.10.)

 4. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
  5 HB medlemmer for to år
  2 HB medlemmer for et år
  1 suppleant for 2 år
  1 suppleant for 1 år

  Følgende var indstillet og har før mødet accepteret at stille op: 
  Brian Andersen (øst)
  Tomas Schilling Nielsen (øst)
  Mona Petersen (vest)
  Vinni Kjærgaard Jørgensen (vest)
  Simon Felskov (øst)
  Kirstin Eliasen (vest)
  1 vakant (vælges fra salen såfremt dette accepteres af dirigenten)
  Valg af to suppleanter (vælges fra salen såfremt dette accepteres af dirigenten)

 5. Valg af interne revisorer
  Følgende er indsendt rettidigt til sidste del af Repræsentantskabsmødet og er villig til valg Michael Jensen
  Jacob Bardino

 6. Valg af ekstern statsautoriseret revisor
  Beierholm revision v/Kim Larsen er foreslået

 7. Evt.

Opstillingsfrister
Der har været deadline for opstilling til punkterne på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bemærkninger
Hovedbestyrelsen har valgt at indstille en anden dirigent end på mødet d. 31. oktober.

Da der har været opstillingsfrister er det kun det ene forslag, der ikke blev nået på mødet d. 31. oktober, der vil blive behandlet under "indkommende forslag". Og det er kun de personer, der var opstillede til hovedbestyrelsen på mødet d. 31. oktober, der vil være opstillede til punktet "Valg til hovedbestyrelsen" på det ordinære repræsentantskabsmøde. Dog vil dirigenten blive forespurgt om mulighed for at de vakante pladser kan besætte på det ordinære repræsentantskabsmøde eller om punktet skal behandles på et ekstraordinært møde.