Landsforeningen Autisme med i historisk bred aftale om psykiatrien

19. aug. 2020

Arbejdsgivere, personale, brugere, patienter og pårørende er enige om otte indsatsområder for mennesker med psykisk sygdom, der vil betyde et løft af psykiatrien.For første gang står 44 organisationer på tværs af psykiatrien sammen om anbefalinger til otte løft af psykiatriområdet. Landsforeningen Autisme har arbejdet hårdt for at få de 8 anbefalinger til at blive så gode og relevante for mennesker med autisme som muligt.


”De fleste voksne med autisme har psykiatriske overbygninger ; spiseforstyrrelser, angst , mutisme, OCD eller depression. Der skal være plads til mennesker med en autistisk neurologi i psykiatrien og vores fælles anbefalinger, skal derfor også skabe gode rammer for autister i psykiatrien.” Siger Heidi Thamestrup formand for Landsforeningen Autisme

Anbefalingerne er afleveret til social- og indenrigsminister Astrid Krag samt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

”Det er afgørende, at så mange organisationer står sammen om at  pege på de samme udfordringer og løsninger for vores meget pressede psykiatri. Det stiller et stærkt krav til politikerne om handling” siger Heidi Thamestrup Formand for Landsforeningen Autisme

Bedre bosteder og stop for svingdøre

For Landsforeningen Autisme er det særligt vigtigt at den første af de 8 anbefalinger er et løft af socialpsykiatrien.

”Bosteder og socialpsykiatriske bosteder har brug for et massivt løft. Der er brug for uddannet personale og tid til den enkelte beboer. Et vigtigt tiltag er nationale kvalitetsstandarder, så de enkelte kommuner ikke har mulighed for at konkurrere på at sænke service-niveauet,” siger Heidi Thamestrup formand for Landsforeningen Autisme

De 44 organisationer er enige om at det skal være slut med svingdørspatienter i psykiatrien.

Mennesker med psykisk sygdom skal kunne blive indlagt, når der er et behov, og det skal være muligt at forblive indlagt, så længe indlæggelse er den rigtige behandling. Sådan står der i anbefalingerne.
 
”Vi oplever ofte, at autistiske mennesker der har psykisk komorbiditet og brug for indlæggelse, sendes hjem fordi der mangler kompetencer eller ikke er plads. Det er klart at fx en spiseforstyrrelse er mere kompleks når den der har lidelsen også har autisme, men at udskrive borgeren er ikke en løsning, tværtimod” siger Heidi Thamestrup formand for Landsforeningen Autisme

Læs alle de 8 anbefalinger i Psykiatriløftet her.

Læs samlet pressemeddelelse fra organisationerne bag psykiatriløftet her.

Følgende organisationer og foreninger er afsendere på PsykiatriLøftet

PsykiatriAlliancen bestående af ADHD-foreningen, Angstforeningen, Bedre Psykiatri, BUPDK – Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Borderlinenetværket, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO), DepressionsForeningen, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Ergoterapeutforeningen, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, FOA, Foreningen af Yngre Psykiatere, Foreningen Død i Psykiatrien, Fountain House, ISPS-DK, Landsforeningen Autisme, LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri brugere, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen Spor, Livslinien, Lægeforeningen, OCD-foreningen, Outsideren, Peer-Netværket Danmark, Psykiatrifonden, SIND, SIND Ungdom, Skizofreniforeningen, Socialpædagogerne og Socialt Lederforum.

 

Andre organisationer og foreninger, der også er afsendere på PsykiatriLøftet

Danske Regioner, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Foreningen for børn med angst, KL, Kriminalforsorgsforeningen, Overlægeforeningen, Selveje Danmark og Yngre Læger.