Oplæg til kredsene 2021 Det Nationale Autimseinstitut

22. dec. 2020

Her kan du læse mere om de oplæg Det Nationale Autismeinstitut leverer gratis til Landsforeningen Autismes kredse i 2021.

Følgende temaer er de temaer som er gennemgående i de emner kredse har bestilt kurser i. Kredsene skal kontakte kontaktpersonerne for at koordinere netop deres kursus. Da de fleste kredse har bestilt over to kurser og der skal afholdes mange, vil vi bede jer om hurtigst muligt at kontakte kontaktpersonerne for at koordinere kurserne.

Hvis I har bestilt et kursus der ikke er med på listen, skal I koordinere kurset med Mehdi på mail: leder@detnationaleautismeistitut.dk

Problemskabende adfærd:

For at kunne forebygge problemskabende adfærd, skal vi først og fremmest kunne forstå den og have indsigt i, hvorfor nogle børn, unge og voksne med autisme viser problemskabende adfærd. På dette kursus går vi bagom adfærden og hvordan vi skal forstå adfærden som en kommunikationsform samt hvordan vi kan hjælpe og støtte mennesker med autisme til andre mestringsstrategier.

Skolevægring:

Igennem de seneste år har vi set et stigende antal i børn med autisme som har ufrivilligt skolefravær. På denne temaften sætter vi fokus på baggrunden for at ufrivilligt skolefravær kan opstå samt de faktorer og samarbejdsbaserede tilgange som kan forebygge skolefravær og bidrage til at børnene kan vende tilbage til skolen igen under/efter skolefravær.

Autisme og angst:

Deltagerne bliver introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situationer og begivenheder som angstfyldte Underviseren vil, ud fra forskellige modeller, fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indflydelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder der kan minimere angsten.

Autisme og OCD:

Dette kursus tager udgangspunkt i OCD som en belastningsudløst tilstand hos børn, unge og voksne med autisme. OCD kan udvikle sig til en tilstand som har en indgribende effekt på både personen med autisme men også i høj grad i forhold til familien. Bag ved OCD-symptomerne ligger ofte en angstproblematik, og underviseren vil give forklaringer på, hvilke forhold hos personen der har en betydning for udløsning af angst og deraf OCD-symptomer. Der vil blive givet bud på betydning af struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen samt bud på hvorledes man kan undgå at fastholde personen i OCD-adfærden.

Autisme og isolation:

Kurset belyser de problemstillinger, der ofte ligger til grund for, at en person med autisme kan ende i isolation. I denne sammenhæng handler det om isolation som en overlevelses- eller mestringsstrategi når personen udfordres i de krav og forventninger han eller hun mødes med. Isolationen kan være svær at bryde og medfører ofte stor frustration hos forældre og pårørende. Underviseren vil belyse årsager til isolationen, og der vil ligeledes blive givet bud på hvordan man kan arbejde med at bryde den.

Autisme og stress i familien(mestring):

Kurset sætter fokus på familielivet når ét eller flere børn i familien har autisme. Det kan dreje sig om de stressfaktorer, der ligger i barnets oplevelse af omverdens krav og forventninger eller det kan dreje sig om søskendeproblematikker. Måske ser man som forældre forskelligt på opdragelsen af det autistiske barn eller man oplever at andre pårørende har en holdning til hvordan barnet skal opdrages. Der vil blive sat fokus på hvilken støtte der kan være givende ind i familien samt omkring håndteringen af eventuelle søskendeproblematikker.


Titel

 

Undervisere

Kontaktperson: For at koordinere kurset skal I kontakte følgende kontaktperson

Varighed

Problemskabende adfærd:

 

 

 

Mehdi Owliaie

 

 

Mehdi Owliaie

Leder@detnationaleautismeinstitut.dk

3 time

Skolevægring

 

 

Linda Schwartz Larsen

 

Linda Schwartz Larsen

Lsl@detnationaleautismeinstitut.dk

3 timer

Autisme og angst

 

 

Anne Høgh

 

 

Annette Møller

Am@nordbo.dk

3 timer

Autisme og OCD

 

 

Vibeke Brams

 

 

Annette Møller

Am@nordbo.dk

3 timer

Autisme og isolation

 

 

 

Annette Møller

 

 

Annette Møller

Am@nordbo.dk

3 timer

Autisme og stress i familien(Mestring)

 

Mette Bang

 

Annette Møller

Am@nordbo.dk

3 timer