Repræsentantskabsmøde den 31. oktober 2020

9. okt. 2020

Så er det igen tid til det årlige repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Autisme. Nedenstående udsendes også pr mail til alle medlemmer.

Repræsentantskabsmødet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Det er den ene gang om året, hvor repræsentanter fra alle Landsforeningen Autismes kredse mødes og diskutere det forgangne år, vedtager fremtidige planer for foreningen, diskuterer hvordan foreningens penge skal bruges og der er også valg til hovedbestyrelsen – og i år også til formand. Sådan som det er hvert andet år.

Bemærk: På grund af mange indkommende forslag starter mødet allerede kl 09.00

Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme har ifølge foreningens vedtægter ret til at møde op til repræsentantskabsmødet som gæst. Det er dog kun de 3 valgte repræsentanter fra hver kreds der har stemmeret. Landsforeningen Autisme refunderer transport efter statens takster til de 3 repræsentanter – ikke til gæster.

På grund af covid-19 er det meget vigtigt, at hvis du vælger at møde op som gæst, at vi ved det i så god tid som muligt, så vi kan sørge for at lokalet er stort nok til alle – og så frokosten kan blive potionsanrettet til hver enkelt deltager. Under mødet bliver der taget en række forholdsregler ift Covid-19. Der vil blive uddelt masker, der vil være håndsprit og vi sikrer god afstand mellem alle deltagerne.

Hvis du ikke er repræsentant og ønsker at møde op som gæst, så skal du sende en mail med tilmelding
SENEST d. 28. Oktober kl 12.00 til kontor@autismeforening.dk

Praktisk information og dagsorden:

TID OG STED:
Lørdag den 31. oktober 2020 – kl. kl. 09.00 - 16.00
ODEON
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet – og indstilling kandidater – skal indsendes til os på kontor@autismeforening.dk senest fredag den 16. oktober 2020 kl. 12.00.

Repræsentantskabsmødet afholdes i henhold til vedtægterne.

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde
  4. Formanden fremlægger forslag til kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag
  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  7. I lige år: Valg af formand for Landsforeningen
  8. Valg af hovedbestyrelse; Der vælges i lige år 5 repræsentanter og 1 suppleant, og i ulige år vælges 5 repræsentanter og 1 suppleant. Sammensætningen af hovedbestyerlsen skal være således, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der har bopæl øst for Storebælt og 3 repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt.
  9. Valg af 2 interne revisorer og Valg af ekstern statsautoriset revisor
  10. Eventuelt

Formandsvalg i Landsforeningen Autisme

Som en del af repræsentantskabsmødet d. 31. oktober skal der være valg til formandsposten i Landsforeningen Autisme.
Der er to opstillede til formandsposten og repræsentantskabets medlemmer skal til stemmeurnerne. Det er Kathe Johansen og Heidi Thamestrup.

Der er udsendt en mail til alle medlemmer om hvordan valget vil foregår og med en præsentation af de to kandidater.
Selvom alle jer, der ikke er valgt som repræsentanter fra jeres kreds ikke kan afgive en stemme, skal i stadig have en mulighed for at få et indtryk af de to opstillede.
Heidi og Kathe besøger de kredse der ønsker det, og de vil gerne både svare på spørgsmål og fortælle om deres visioner. Du kan finde deres kontaktoplysninger her og sende dem en mail: https://www.autismeforening.dk/om-os/hovedbestyrelsen/

Du kan også følge Hedi Thamestrup og Kathe Johansen på Facebook og se hvad de laver frem til formandsvalget

Du kan følge Kathe her:
Kære medlem
Her kan du følge min side frem til formandsvalget i Landsforeningen Autisme.

Du kan følge Heidi her:
Kære medlem
Her kan du følge min facebookprofil.