Svar fra Astrid Krag om Barnets Reform

13. nov. 2020

Regeringen lægger med Barnets Reform op til at flere børn skal tvangsfjernes tidligere. Børn med autisme har i dag tre gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet som andre børn. 
Derfor har Landsforeningen Autisme skrevet 5 konkrete politiske forslag, som kan forhindre tvangsfjernelser i autisme-familier. 

Læs Landsforeningen Autismes 5 forslag til at undgå tvangsfjernelser her

De 5 forslag sendte Landsforeningen Autisme i oktober til Socialminister Astrid krag - og nu er der kommet svar tilbage. 

Du kan læse Socialminister Astrid Krags svar her. 

Landsforeningen Autismes henvendelse

"Kære Astrid Krag
Regeringen har et stort fokus på tvangsfjernelser og børns rettigheder i forbindelse med ”Barnets Lov” og et ønske om at tvangsfjerne flere børn tidligere. For os som forening vækker sidstnævnte bekymring. Børn med autisme er i dag markant overrepræsenteret i statistikkerne over børn, der bliver tvangsfjernet og anbragt. Som forening møder vi også ofte forældre med autisme, der får anbragt eller tvangsfjernet deres børn – eller trues med samme.  Ifølge tal fra Social- og Indenrigsministeriet har børn med autisme tre gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet i forhold til andre børn. Som forening mener vi, en del af disse anbringelser kunne undgås med bedre tidligere hjælp til forældrene, øget retssikkerhed og større viden om autisme blandt de fagpersoner, der træffer beslutninger om tvangsfjernelser.  Derfor har vi skrevet 5 konkrete forslag til hvordan man kan undgå eller forebygge tvangsfjernelser og anbringelser i autisme-familier. De er vedhæftet her.

På vegne af Heidi Thamestrup, formand Landsforeningen Autisme.
Gitte Velling, Kommunikationschef, Landsforeningen Autisme"

Socialminister Astrid Krags svar

"Kære Heidi Thamestrup
Tak for jeres bidrag til regeringens arbejde med den nye ”Barnets Lov”.
Jeg ønsker, at vores udsatte børn og unge har en opvækst præget af ro, stabilitet og kærlige voksenrelationer, som de kan stole på. Barnets bedste skal stå centralt for alle beslutninger, og barnets stemme skal altid høres.
I jeres mail giver I udtryk for, at Landsforeningen Autisme er bekymret for, at et fokus på tidligere anbringelser i det igangværende arbejde kan føre til, at børn med autisme anbringes uden for hjemmet uden samtykke, fordi familien ikke får den nødvendige støtte.
Det er en bekymring, som jeg er opmærksom på og tager alvorligt. Formålet med det arbejde, der er i gang, er at styrke indsatsen for udsatte og anbragte børn, og det er ikke intentionen, at børn med autisme og deres familier skal komme i klemme.
Arbejdet med at sikre bedre vilkår for udsatte og anbragte børn er omfattende og komplekst. Vi er opmærksomme på de særlige problemstillinger vedrørende børn med autisme, og der arbejdes på at finde en god løsning for børnene og familierne.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke for jeres engagement og for at bidrage med jeres synspunkter på området.
Tak fordi I tog jer tid til at skrive til mig.
Med venlig hilsen
Astrid Krag"