Tvangsfjernelser af autistiske børn kan undgås

20. okt. 2020

Regeringen har et stort fokus på tvangsfjernelser og børns rettigheder i forbindelse med ”Barnets Lov” og vil ifølge statsminister Mette Frederiksen tvangsfjerne flere børn tidligere. Sidstnævnte vækker bekymring hos Landsforeningen Autisme, som lancerer 5 forslag til at undgå tvangsfjernelser og anbringelser. 

Læs de 5 forslag her

”Børn med autisme er markant overrepræsenteret i statistikkerne over børn, der bliver tvangsfjernet og anbragt. I foreningen møder vi også ofte forældre med autisme, der får anbragt eller tvangsfjernet deres børn – eller trues med samme. Truslen kommer oftest når de søger støtte til barnet, hos kommunen” Siger Heidi Thamestrup, formand Landsforeningen Autisme.

Ifølge tal fra Social- og Indenrigsministeriet var 1062 autistiske børn og unge anbragt udenfor hjemmet i 2017, hvor det i 2012 kun drejede sig om 774 børn. Især i forhold til tvangsfjernelser, har der været en voldsom stigning. 63 børn og unge med autisme blev tvangsfjernet i 2012, i 2017 var det hele 129. Det svarer til en stigning på 105 %. Ifølge ministeriets egne tal har omkring 1,5 % af danske børn en autismediagnose. Men de udgør hele 4,8% af de tvangsanbragte børn. Det betyder, at børn og unge med autisme har tre gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet i forhold til andre børn.

”Jeg ser flere årsager til at børn med autisme oftere tvangsfjernes. Der sker det, at sagsbehandleren ser barnet med autisme, og tænker: mistrivsel, selvom det i virkeligheden er et barn som opfører sig autistisk, men ellers har det godt. Det betyder at børn og forældre krænkes på deres retssikkerhed med hovedløse anklager og tvangsfjernelser, der kunne undgås, hvis der forud for en tvangsanbringelse altid lå et krav om en professionel udredning af barnet.” siger Heidi Thamestrup

Foreningen peger også på manglende indsatser tidligere i forløbet og dårlig kommunikation mellem familie og kommune som årsager til den højere andel tvangsfjernelser og anbringelser blandt autistiske børn.

”Vi kunne undgå mange tvangsfjernelser, hvis autisme var et eksklusionskriterie. Hvis kommunerne var pålagt at inddrage viden fra statens eksperter i VISO og bruge anbefalingerne i barnets hverdag, før en tvangsfjernelse eller anbringelse, ville rigtig mange familier undgå at blive splittet og i stedet få den hjælp deres autistiske børn har brug for.” Siger Heidi Thamestrup.

Foreningen peger på 5 tiltag, der kan mindske antallet af tvangsfjernelser og anbringelser.

1) Pålæg kommunerne at inddrage udredninger og handicap-specifik viden i anbringelsessager
Kommunerne skal forpligtes til at søge vejledning om autisme hos ViSO og implementere deres anbefalinger i barnets hverdag før de går videre til anbringelse om sidste udvej. Og familierne skal have ret til at få barnet udredt, når der er mistanke om autisme.
2) Økonomiske incitamenter til kommuner der laver god sagsbehandling
Kommuner, der er gode til at hjælpe familier rettidigt og hvis sager ikke ender i ankestyrelsen, skal kunne belønnes. Så der er incitamenter til at sikre god sagsbehandling længe før en tvangsfjernelse kommer på bordet.
3) Giv familier krav på handicap-specifikke kurser i forbindelse med understøttelse af børn i anbringelsestruede hjem.
Ofte har hverken barn eller familie fået vejledning i at håndtere autismen i hjemmet. Det skal de have ret til, hvis kommunen overvejer en tvangsfjernelse eller anbringelse.
4) Efteruddannelse fx autismepiloten til familiebehandlere i kommuner
Familiebehandlere skal have viden om autisme, så de bedst muligt kan hjælpe og understøtte familier med autisme inde på livet.
5) Opret en Forvaltningsdomstol

Der skal oprettes et organ, der har mulighed for at sanktionere kommuner, der laver fejlagtig sagsbehandling. Det har i dag igen konsekvenser for kommuner fejlagtigt at undlade at hjælpe familier.

Alle anbefalingerne er sendt til Socialminister Astrid Krag og alle partiernes socialordførere.

Videokampagne om færre tvangsfjernelser

Landsforeningen Autisme har lavet 5 videoer om de 5 forslag til færre tvangsfjernelser. De vil blive delt på facebook. 
Du kan se de 5 videoer her: