ALLE er velkomne i enhver bestyrelse under Landsforeningen Autisme

2. jul. 2021

I en tråd i Landsforeningen Autismes Facebookgruppe er der lige nu debat om Kreds MidtVest' vedtægter, hvor mange undrer sig over, om autister ikke vælges til bestyrelsen. Landsformand Kathe Johansen understreger, at ALLE er velkomne i hele foreningen - og vedtægterne i den enkelte kreds laves om.

 

Kommentar fra Kathe Johansen, formand

I en tråd på Landsforeningen Autismes Facebook-gruppe bliver vedtægterne fra Kreds MidtVest kommenteret. I vedtægterne står der: ”Landsforeningens Autisme, Kreds MidtVest er forældrenes og de pårørendes forening og er advokater for autister og taler autisternes sag.”

Kommentarerne i tråden går på, om det kan være rigtigt, at autister ikke kan være medlem af en kredsbestyrelse. Det kan de naturligvis! Jeg er ikke bekendt med, at man ikke kan være medlem af bestyrelsen, fordi man er autist. Jeg har i min tid som medlem af bestyrelsen i netop denne kreds aldrig været med til at afvise nogen som helst på baggrund af, at man er autist.

Kredsens vedtægter er senest opdateret og godkendt i 2009. Siden da har der ikke været nogen interesse for at forholde sig disse vedtægter. Derfor har Hovedbestyrelsen kontaktet Kreds MidtVest og forklaret, at deres vedtægter skal ændres, så de kommer i overensstemmelse med Landsforeningens. Hvilket kredsens formand, Lise Lotte Bjerge i et brev fra kredsen den 1. juli er fuldstændig enig i.

På baggrund af en henvendelse fra et medlem, har Hovedbestyrelsen på et møde i starten af året drøftet det uhensigtsmæssige i, at der er forskellige vedtægter fra kreds til kreds. Jeg har som formand – og sammen med HB – sat mig som mål, at vi arbejder på at harmonisere vedtægterne i hele foreningen, så vores lovgrundlag er ens, hele vejen rundt. Og dermed også vores arbejdsbetingelser i både Landsforeningen og i kredsene. Efter jeg blev valgt som formand var noget af det første, jeg initierede, at nedsætte en række arbejdsgrupper, herunder et vedtægtsudvalg, som ser på en modernisering af vores vedtægter hele vejen rundt. Gruppen fremlægger resultatet af sit arbejde til afstemning på repræsentantskabsmødet den 30. oktober. Lise Lotte Bjerge fra Kreds Midt-Vest er i øvrigt blandt medlemmerne af denne arbejdsgruppe.

Jeg har den holdning, at det er godt med ens regler i vores forening. Jeg ønsker, at man kan være helt sikker på, at alle er lige velkomne i foreningens frivillige arbejde. Jeg kommer i tanker om den gamle, dejlige Gnags-sang: ”Lige meget hvem du er. Lige meget hvor du er. Så velkommen her! ”
Alle medlemmer er naturligvis valgbare til vores bestyrelser.