’Børnene Først’ reform gør børn med autisme udsatte

18. maj. 2021

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om aftalen 'Børnene Først', der har til formål at sikre bedre og tidligere hjælp til familier. Men aftalen skelner ikke mellem udsathed og handicap, og det rammer børn med autisme. 

 

Siden statsminister Mette Frederiksens nytårstale, hvor hun lagde op til flere og tidligere tvangsfjernelser, har netop det emne skabt bekymring i Landsforeningen Autisme. Autistiske børn tvangsfjernes tre gange oftere end andre børn – og alt for ofte er det tvangsfjernelser, der kunne have været undgået.

Et bredt flertal i Folketinget er nu blevet enige om reformen ’Børnene Først’, som skal sikre bedre og tidligere hjælp til de børn, der har brug for det.

I Landsforeningen Autisme har vi op til ’Børnene Først’ aftalen længe kæmpet for, at Regeringen skulle droppe kravet om flere tvangsfjernelser, og at der skulle meget mere fokus på det forebyggende arbejde.

Derfor er vi positive over, at der i aftaleteksten er blevet blødt op på netop ønskerne om flere tvangsfjernelser, så det ikke i sig selv er et mål. Samt at der er kommet fokus på at styrke de forebyggende indsatser. Men den helt store udfordring med, at udsathed og handicap er i samme kasse, fastholder politikerne.

”I dag skelner man ikke mellem handicap og udsathed i sagsbehandlingen. Det gør, at børn med autisme og deres familier ikke får den hjælp, de har brug for. Vores familier og mennesker med autisme er ikke udsatte. De er en del af systemet, fordi de har et handicap, det har brug for støtte til. Derfor skal de selvfølgelig ikke ses på som udsatte af deres sagsbehandlere,” siger Kathe Johansen, formand i Landsforeningen Autisme. 

Landsforeningen Autisme kæmper videre politisk og fortsætter med at råbe højt om, at familier med autistiske børn ikke automatisk skal ses som udsatte. Og det er uholdbart, at det, som nu, er op til den enkelte sagsbehandler at kende forskel på de to.

Det går alvorligt ud over retssikkerheden, fordi der i forvejen mangler viden om autisme. Derfor ser vi igen og igen, at autismen og udfordringer forbundet med mangel på støtte – bliver opfattet som udsathed. Det fører desværre til urimelige tvangsfjernelsessager, hvor familier trækkes igennem forældreevneundersøgelser og i sidste ende kan risikerer at få tvangsfjernet eller anbragt deres barn. Ofte kunne det være undgået, hvis familien i stedet havde fået den rette hjælp fra starten.