Formand Kathe Johansen holdt tale til Handicapintiativets demonstration

25. jun. 2021

Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen holdt et brag af en tale ved en demonstration arrangeret af Handicapinitiativet ved Christiansborg torsdag den 24. juni 2021. Læs eller hør hele Kathes tale her:

"Som formand for Landsforeningen Autisme ved jeg hvad økonomiaftalen betyder: Den betyder flere besparelser på handicapområdet i kommunerne – over en kam! Kommunernes kasse på serviceområdet er tom. Der er ingen bundlinje at tage fra.

Det vil skade autister og deres pårørende. Det vil skabe yderligere eksklusion. Det vil skabe mere stress i familierne. Det vil gøre det sværere at få den hjælp man har ret til!

En historie fra det virkelige liv om Leif, på 55 år, som de sidste 30 år har boet i egen bolig, med bostøtte fællesspisning på det lokale bosted 3 dage i ugen, tilknytning til stedet som servicemand hejser flaget i weekend og slår græsset. Han får 10 dages varsel om, at hans kendte tilbud nedlægges, kommunen skal spare 100.000 – det nye tilbud er en dags fællesspisning i ugen i et lokale på det nedlagte gamle rådhus i byen.

Det er det her vi fortsat ser ind i, og jeg frygter det bliver til en fordobling af sager som Leif's.

Vi kan nu skyde en hvid pil efter det løft, vi i så lang tid har sukket efter og kæmpet for på vores retssikkerhed.

Hvert 3. barn med autisme oplever lange perioder helt uden skolegang. De har ufrivilligt skolefravær.

Regeringen har med økonomiaftalen sagt nej, til at hjælpe dem!

Kun 40 % af unge med autisme har en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. De har brug for støtte fra kommune og jobcenter. Det har regeringen med økonomiaftalen sagt nej til.

Kun 10 % af voksne med autisme har ordinær beskæftigelse – selvom mange flere gerne vil i job. De har brug for støtte til at komme videre og ud i samfundet. Det er dem regeringen med økonomiaftalen har sagt nej til!

Jeg er her i dag for at sige til regeringen, at det her er uacceptabelt. Hver eneste krone sparet på handicapområdet, betyder at en autist eller en person med et andet handicap skal undvære uundværlig hjælp.

Hjælp de har ret til. Hjælp de har behov for.

Derfor vil jeg sige tak til alle jer, der er her på tværs interesser, fordi I hjælper med at sige fra! For der skal siges fra nu! Det her er sidste chance. Vi kan ikke spares på. Vi har brug for et løft. Det er ikke meget at kræve.

Men i dag kræver vi:

Vi kræver retten til et værdigt liv, Et værdigt liv for Leif, et værdigt liv med autisme – et værdigt liv med handicap. Et liv, hvor der er råd til den hjælp, der er behov for og den hjælp vi har ret til.

Ja tak til en Handicapreform NU!"

Hør talen af Landsformand Kathe Johansen herunder. 

Også Autisme Ungdom holdt tale ved samme demonstration. Hør den stærke tale af talsperson Silke herunder: