Kulegravning af handicapområdet i kommunerne er på vej

16. jun. 2021

I det kommende år skal Rigsrevisionen stå for at kulegrave handicapområdet i kommunerne og undersøge, om de overholder loven i deres sagsbehandling. I Landsforeningen Autisme har vi længe kæmpet for en kulegravning, og ser frem til at få undersøgt kommunerne i dybden. Desuden arbejdes der på en løsning for at kunne holde bedre øje med området fremover.  

 

Der er netop nu en stor evaluering i gang af hele det specialiserede socialområde, som Regeringen har sat i værk. Og nu er også Rigsrevisionen sat til at kulegrave handicapområdet i kommunerne. Blandt andet skal der kigges på, om kommunerne overholder lovgivningen, og hvorvidt der bliver holdt tilstrækkeligt tilsyn med sagsbehandlingen.

Det fremgår af et notat fra Rigsrevisionen, skriver Altinget.dk i dag. Undersøgelsen forventes at være færdig i foråret 2022.

Læs hele artiklen hos Altinge.dk i linket her.

Rigsrevisionen er en uafhængig institution i Folketinget, som vagthund overfor Regeringen og ministerierne. Det er Rigsrevisionens opgave at undersøge, om statslige myndigheder og styrelser overholder de love og regler, der er gældende for området.

Ifølge Altinget.dk vil undersøgelsen blive delt op i to. Den første del skal belyse, om kommunerne overholder serviceloven på handicapområdet. Den anden del skal undersøge Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunerne, samt hvordan de reagerer og følger op på information fra Ankestyrelsen om lovbrud og mangler i kommunernes sagsbehandling.

Læs notatet fra Rigsrevisionen om kulegravningen hos Altinget.dk linket her.

Kulegravningen vil så vidt muligt undersøge hele perioden fra kommunalreformen i 2007 og frem til i dag. Det glæder Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen, som ser frem til at få et grundigt indblik i kommunernes håndtering af handicapområdet og ministeriernes tilsyn.

”Det er en rigtig vigtig kulegravning, som vi har ønsket og kæmpet for meget længe. Og det at de går helt tilbage til kommunalreformen er afgørende, fordi vi ved, at det siden da har set værre og værre ud for mennesker med autisme og deres pårørende i kommunerne. Der er brug for, at vi får endevendt området, så vi kan se, hvad der går galt og hvorfor. For lige nu har vi mange medlemmer, der bliver ødelagte i mødet med systemet i kommunerne – i stedte for at få den støtte, de har brug for og ret til," siger Kathe Johansen.

Holde bedre øje med handicapområdet

Rigsrevisionen har ikke åben adgang til kommunernes afgørelser og forvaltning, men der er flere områder, som finansieres gennem delvis refusion fra staten. Det er særligt de områder, revisionen kommer til at kigge på i undersøgelsen.

Det drejer sig ifølge altinget.dk om:

  • Støtte efter §41 til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Hjælp efter § 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Hjælp efter §100 til dækning af nødvendige merudgifter til den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Disse tre områder dækker dog kun en del af hele handicapområdet, og giver derfor ikke det fulde billede af, hvordan det ser ud med området i kommunerne. Til det vil Rigsrevisionen dykke ned i data fra Ankestyrelsen over f.eks. omgørelsesprocenter, samt kigge på data fra Socialstyrelsen og kommunerne selv, for at tjekke kvaliteten af kommunernes forvaltning af de andre dele af handicapområdet.

Ifølge formand Kathe Johansen er det dog vigtigt, at en så stor kulegravning ikke står alene. Der skal følges op med handling fra politikernes side, og det er vigtigt, at der fremover kommer bedre monitorering af kommunernes håndtering af handicapområdet.

”I Landsforeningen Autisme arbejder vi på at få skabt et Danmarkskort, hvor vi gennem data i alle kommuner – f.eks. på omgørelser, men vigtigst af alt på tilfredshed blandt mennesker med autisme og deres pårørende – kan holde bedre øje med, hvordan det ser ud på handicapområdet i kommunerne. Vi kan ikke regne med, at politikerne følger op med mere styring og tilsyn, så vi er nødt til selv at sætte noget i gang, så vi kan holde øje med, hvorvidt kommunerne overholder loven og giver den rette hjælp til autister og deres familier,” siger hun.

Der skal sikres bedre retssikkerhed

Der har de seneste år været stort fokus på netop handicapområdet, og igen og igen har regeringen henvist til den store evaluering, der kommer på det specialiserede socialområde. Nu bliver denne undersøgelse også sat i gang, men Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen vil stadig se handling fra politikerne, inden undersøgelserne står færdige.

”Regeringen og ministerierne har længe brugt undersøgelsen af det specialiserede socialområde som undskyldning for ikke at sætte ind på handicapområdet endnu. Men autistiske mennesker og deres pårørende har allerede ventet alt for længe på en genopretning af hele området. Vi skal ikke til at vente længere endnu! Regeringen gav os alle en mavepuster med den økonomiaftale med kommunerne – så nu forventer vi, at handicapområdet kommer på Finansloven i år. Der skal sikres bedre retssikkerhed, nu. Og så må vi se, hvad undersøgelserne viser til den tid, og sætte ind med endnu mere,” siger hun.

Ud over selve undersøgelsen af kommunernes håndtering på handicapområdet, så skal Rigsrevisionen desuden kigge på, om kommunernes forvaltning lever op til FN’s handicapkonvention. Men da den danske lovgivning ifølge regeringen er lavet, så den lever op til handicapkonventionen, så gør revisionen, ifølge Altinget.dk, det ud fra at: ”et brud på handicapkonventionen også vil være et brud på de danske regler på området”.