Landsformanden til møde om inklusion med Undervisningsministeren

10. dec. 2021

Landsformand Kathe Johansen mødtes mandag den 6. december 2021 med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om inklusion og børn med autisme i skolerne. 

 

Mandag den 6. december 2021 var landsformand Kathe Johansen til møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om inklusion og børn med autisme i skolen.

Forud for mødet var finansloven for 2022 blevet præsenteret. I den er der fokus på: bedre læreruddannelse, bedre mulighed for senere skolestart og bedre hjælp og støtte til mennesker med handicap. Så det var en glad minister på mødet.

Der har den seneste tid været særligt fokus på børn med autisme i skolen, efter TV2 dokumentaren "smertensbørn". I dokumentaren møder man blandt andet drengen Magnus, som senere får en autisme-diagnose, og som har alvorlig mistrivsel i skolen. På baggrund af den dokumentar, er der kommet øget fokus på, at alle børn skal have den rette støtte og sikres en god skolegang. 

Læs mere om vores reaktion på TV2 dokumentaren "smertensbørn" i linket her.  

Landsformanden havde et rigtig godt møde med sparring om, hvordan vi i fællesskab kan gøre grundskolen til et godt sted at være, uanset om man er i almenklasser eller specialregi.

Landsformanden ser frem til samarbejdet med Undervisningsministeren i 2022 om en styrket folkeskole, hvor alle uanset placering føler sig inkluderede.

Svar fra ministeren efter bekymringsskrivelse 

Efter mødet modtog landsformanden desuden et skrifteligt svar på den bekymringsskrivelse, som foreningen sendte til Undervisningsministeren den 12. november 2021, på baggrund af TV2 dokumentaren "Smertensbørn". 

Læs hele ministerens svar i linket her. 

Læs foreningens henvendelse i linket her.