Vær med det nationale arbejde I Landsforenignen Autisme  

15. feb. 2021

Som noget helt nytkan medlemmer af Landsforeningen Autisme være med I åbne arbejdsgrupper. Brænder du for inklusion, der faktisk giver mening? Vil du forbedre Landsforeningen Autismes hjemmeside? Eller har du lyst til at gøre Landsforeningen Autisme til et bedre sted at være frivillig har du muligheden nu! 

Om åbne arbejdsgrupper 

En åben arbejdsgruppe er en gruppe alle medlemmer af Landsforeningen Autisme  stille op tilMedlemmer stiller op ved at sende en mail med en opstilling  max 500 anslag til hovedbestyrelse@autismeforening.dk  
 
Din opstilling skal være sendt til hovedbestyrelse@autismeforening.dk senest d. 3. mart 
Husk at skrive: hvilken eller hvilke arbejdsgrupper, du vil stille op til, hvad du hedder og hvilken kreds, du kommer fra.  
 
 
 hovedbestyrelsens 3. møde d.7 marts vælger hovedbestyrelsenhvem der skal være I hvilke grupper. Der vælges ved afstemning under et lukket punkt  dagsordenen dét antal medlemmersom er angivet nedenforsamt en tovholder. De åbne arbejdsgrupper vil holde møde 2-5 gange i løbet af åretHovedsageligt online. Der kan forventes arbejdsopgaver mellem møderne. 

Har du spøgsmål til arbejdsgrupperne, så skriv til:
hovedbestyrelse@autismeforening.dk 
 

Læs om de forskellige arbejdsgrupper her 


Frivilligstrategi-gruppen
 max 12 medlemmer  

Gruppen skal først og fremmest - i samarbejde med sekretariatet udarbejde en medlemsundersøgelse baggrund af denne undersøgelse og gruppens egne erfaringerskal gruppen afdække udfordringer og forbeholdsom ikke-aktive medlemmer af Landsforeningen Autisme har for at deltage i foreningens aktiviteter. (Undersøgelsen skal også spørge ind til medlemsbladetog afklare behov for at framelde fysisk blad. ) 
Gruppen skal afdække hvilke aktivitetstiltag, der kan motivere flere medlemmer. Gruppen skal særligt have fokus på at afdække hvilke udfordringer autistiske medlemmer af Landsforeningen Autisme oplever med at være aktive i foreningen. På baggrund af denne afdækning skal gruppen herefter udarbejde en frivilligstrategi under vejledning fra sekretariatet. Frivillig Strategien skal indeholde konkrete tiltag til hvordan landsforeningen autisme i alle lag af organisationen kan blive mere autisme-inkluderende. Den skal indeholde konkrete tiltag, der kan aktivere nye medlemmer og konkrete tiltag, der kan aktivere ikke-aktive medlemmer i foreningens arbejde. Og endeligt skal gruppen komme med anbefalinger til, hvordan demokratiske strukturer i Landsforeningen Autisme kan forbedres. 

Inklusions-kampagnegruppen max 12 medlemmer  

Inklusions-kampagnegruppen får ansvar for - i samarbejde med sekretariatet - at udarbejde Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse 2021 og på baggrund af denne undersøgelse udarbejde en kampagne, med både online og fysiske aktiviteter, der skal køre efter sommerferien 2021. Kampagnen skal sætte inklusion for grundskoleelever på den politiske dagsorden - både lokalt og nationalt. Kampagnen skal laves, så det er let for både kredse og medlemmer at involvere sig og gøre en forskel. Formålet med kampagnen er at involvere medlemmer af Landsforeningen Autisme i den politiske proces, samt at stille konkrete krav til politikere lokalt og nationalt til forbedring af inklusion i grundskolen. Inklusions-kampagnen skal fungere som en priming-kampagne, der markerer Landsforeningen Autisme politisk op til kommunal og regionsvalget. 

Kommunalog regionsvalgkamps-gruppen max 6 medlemmer   

Kommunalog regionsvalgskampagne-gruppen har til formål at udarbejde en kampagneramme og konkret materiale, der giver de lokale kredse i Landsforeningen Autisme de bedste muligheder for at markere autismesagen overfor politikerne til kommunalog regionsrådsvalget. 

Hjemmeside-gruppen (Tovholder HB) max 5 medlemmer og 1 tovholder  

Gruppen har til formål at gennemgå hele hjemmesiden for forkerte informationer om autisme. Endvidere skal gruppen komme med forslag til nye formuleringer, der er mere inkluderende. Gruppen skal også arbejde med konkret tekstformulering om forskellige former for autisme. Gruppen må gerne komme med nye forslag til indhold til hjemmesiden. Der skal faglig validering fra autismespecifikke fagpersoner ind over beskrivelserne af autisme - gerne fra mere end en faggruppe/instans. Gruppen kan med fordel opdatere informationen på hjemmesiden så de bliver i tråd med de nye diagnosebetegnelser, som indfases sidst på året. Hjemmesidegruppen skal endvidere sikre sig et autisme-perspektiv på gennemgangen af hjemmesiden.

Bisidderudvalget (Tovholder HB) max 11 medlemmer og 1 tovholder

Udvalget har til opgave at planlægge og afholde bisidder-kurser, samt facilitere sparring for bisidderne på tværs af kredsene. Udvalget skal endvidere i samarbejde med sekretariatet i løbet af året arbejde med, hvordan bisidder-arbejdet kan samtænkes med retshjælpsprojektet, på en måde der tager højde for alle kredses ønsker.  

Autismetovholdere – intet max  antal (Samlet tovholder HB) 

Har du autisme + en komorbiditet eller er pårørende til en, der har? Har du lyst til at facilitere et netværk for og med folk som dig?  
Så kan du blive autisme+ tovholder. Du får ansvar for at opbygge et community omkring fx autisme+ spiseforstyrrelse eller autisme+ angst.  
Ansvar for facebookgrupper, og ansvar for at indsamle ønsker til indhold på eget autisme + site på hjemmesiden.

Pjeceudvalget – Intet max  antal   

Udvalget holder modsat andre arbejdsgrupper ikke møder. Gruppens opgave er at gennemlæse pjecer og flyers fra Landsforeningen Autisme og agerer fokusgruppe. De skal komme med input til forståelsesmæssige forbedringer samt til sproglige formuleringer.  Arbejdet foregår via mail.