Webinarer fra Landsforeningen Autismes Kredse

26. maj. 2021

De lokale kredse i Landsforeningen Autisme har planlagt en række gratis eller billige webinarer. Nogle er åbne for alle medlemmer af Landsforeningen Autisme - andre er også åbne for ikke-medlemmer. 

 

Autisme og stress i familien (Mestring) 

Dato: 26.05.21
Arrangør: Kreds Limfjord
Oplægsholder: Mette Bang, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Kurset sætter fokus på familielivet når ét eller flere børn i familien har autisme. Det kan dreje sig om de stressfaktorer, der ligger i barnets oplevelse af omverdens krav og forventninger eller det kan dreje sig om søskendeproblematikker. Måske ser man som forældre forskelligt på opdragelsen af det autistiske barn eller man oplever at andre pårørende har en holdning til hvordan barnet skal opdrages.
Der vil blive sat fokus på hvilken støtte der kan være givende ind i familien samt omkring håndteringen af eventuelle søskendeproblematikker.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her. 

Ugentlig status for autisme og angst

Dato: 2. juni 2021, kl. 18.00
Oplægsholder: Specialpædagogisk konsulent Anne Høgh, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Deltagerne blive introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situationer og begivenheder som angstfyldte. Underviseren vil, ud fra forskellige modeller fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indflydelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder, der kan minimere angsten.
Du kan tilmelde dig her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/cnqo6jcue2