Derfor er SIKON-konferencen vigtig for autister 

16. feb. 2022

SIKON-konferencen er Nordeuropas største autisme-konference – måske endda Europas største.  
I 2022 holder Landsforeningen Autisme konferencen i Odense den 25.-26. April.  
 

Af Kathe Johansen, Landsformand, Landsforeningen Autisme  
 
Tilmeld dig her 
 
Når vi inviterer 700 fagpersoner, pårørende og autister til en stor videns-konference om autisme, handler det ikke kun om deltagerne.  
De 700 deltagere får selvfølgelig en masse viden om autisme fra danske og internationale oplægsholdere. Men den viden er ikke bare noget deltagerne får til sig selv. Den kommer autister i hele landet til gode – og dét er formålet med SIKON-konferencen.  
 
Landsforeningen Autisme tilbyder med SIKON-konferencen viden om autisme til f.eks. socialrådgivere, lærere og pædagoger. Viden som kommer ud i deres kommune, til de andre lærere på deres skole eller i deres institution. Og viden de kan bruge i deres arbejde til gavn for netop de autister, de samarbejder med. 

En kærneopgave for Landsforeningen Autisme  

 I vores formålsparagraf i Landsforeningen Autisme står der:
 Landsforeningen Autisme arbejder for at støtte autistiske mennesker og deres pårørende alle steder de færdes og måtte have behov. Foreningen arbejder for at alle autistiske mennesker oplever sig som en værdifuld del af samfundet og gives de bedst mulige betingelser for et trygt og værdigt liv. 

Formålsparagraffen er dét, der definerer Landsforeningen Autisme som forening.  
 
For at kunne opfylde det formål, er det væsentligt, at vi som forening tager et ansvar på os for at undervise fagpersoner. Autistiske mennesker gives nemlig de bedst mulige betingelser for et trygt og værdigt liv, hvis de fagpersoner de møder, forstår autismen og de udfordringer autistiske mennesker møder i samfundet.  
 

Autisme og seksualitet 

Èt af temaerne for SIKON 2022 er: ”Autisme og seksualitet”. 
Fordi det er et emne, der mangler viden om ude blandt de fagpersoner, der har med autister at gøre i hverdagen. 

Læs mere om temaet her. 

Vi har i foreningen fået et stigende antal henvendelser fra autister og pårørende, der fortæller om grooming på nettet, om seksuelle overgreb og om udfordringer med at udtrykke egne grænser og sætte sig ind i andres. Og henvendelser om, hvordan lærere, pædagoger, psykologer og sagsbehandlere, har haft store udfordringer med at hjælpe, fordi de ikke ved nok om samspillet mellem autisme og seksualitet.  
 
Autister er overrepræsenterede blandt LGBT+ personer. Der er flere autister, der er homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner end blandt den øvrige befolkning. Landets tre Centre for Kønsidentitet oplever en stigning af henvendelser fra autister, og anerkender nu at der er en sammenhæng mellem autisme og transkønnethed. Der er dog endnu ingen, der præcis ved hvorfor.  
Det er helt enormt vigtigt, for autistiske LGBT+ personers mulighed for et trygt og værdigt liv, at de fagpersoner, de er i kontakt med, forstår og anerkender den dobbelte udsathed, der kan ligge i både at være autist og LGBT+ person.  
 
Samtidig er vi også blevet gjort opmærksom på at mange uddannelser – fx særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, savner viden om hvordan man laver autisme-inkluderende seksualundervisning.  
 
Autisme og seksualitet, er således et tema, der berører mange fagområder og et tema, der kan være svært tilgængeligt og ikke mindst et tema, hvor der i høj grad mangler viden om.  
 
På SIKON Konferencen 2022 vil der selvfølgelig også være oplæg om andre relevante emner, som er vedkommende for personer med autisme/ autister og dermed de fagfolk, pårørende og andre interesserede, der har kontakt til og samarbejder med dem. 

Oplægsholderne vil være et miks af danske og udenlandske forskere, specialister, praktikere og autistiske personer/ autister.  

SIKON for autister og pårørende 

 SIKON Konferencen er udover, en konference for fagprofessionelle også en konference, som de autister og pårørende, der deltager, kan få en masse ud af.  
 
Udover “autisme og seksualitet” vil der på SIKON 2022 også være mulighed for at høre oplæg om fx samarbejde mellem autister og neurotypiske, traumebehandling, hjernens udvikling, venskaber, livsmestring, forældrerollen og meget mere. 

Derfor håber jeg også at mange pårørende og autister, vil have lyst til at deltage på konferencen, og har lavet en guide til, hvordan man kan søge sin kommune om at dække udgifterne til konferencen.  
Den kan du se her.  
Du kan også kontakte vores Socialrådgiver Charlotte og få vejledning her.  
 
Det er vigtigt for mig, at SIKON Konferencen er så autismevenlig som mulig. Det er centralt for Landsforeningen Autisme at gå foran og skabe en tilgængelig konference, for vores autistiske deltagere – og for de autistiske oplægsholdere.  
Derfor er vi i programgruppen under kyndig autistisk vejledning i gang med at lave en konkret og letforståelig guide til en autisme-venlig SIKON.   
 
Læs mere om programmet for SIKON 2022 her