Hør Christian A. Stewart-Ferrer på SIKON 2022

17. feb. 2022

"’Højtfungerende’ autisme, seksualitet og kønsidentitet" er titlen på Christian A. Stewart-Ferrers oplæg på SIKON 2022

Du kan tilmelde dig SIKON her. 

Se hele programmet for SIKON 2022 her

Christian skriver A. Stewart-Ferrer selv om sit oplæg: 

I mange oplæg om autisme og seksualitet ligger hovedvægten på at sikre, at unge med autisme ikke
kommer til at overskride andres eller lovens grænser. Disse ting er selvfølgelig af stor vigtighed – men dette
oplæg har fokus et andet sted.
I det felt inden for autisme, der nogle gange kaldes ’højtfungerende’ (tidl. Asperger m.m.), er det ofte andre
sexologiske problemfelter, der kan give vanskeligheder – nemlig især spørgsmål omkring køn og identitet
og omkring seksualitet. En gennemgående oplevelse er, at ens biologiske, ’tildelte’ køn – dreng eller pige –
ikke virker så tydeligt og entydigt, som det åbenbart gør for mange andre; og at man i mindre grad end
andre kan bruge sit officielle køn til at pejle sig ind på, hvem man er.
En anden oplevelse, som også ses mere inden for autismespektret end udenfor, kan være, at man ikke
oplever sig selv som entydigt heteroseksuel; eller entydigt (f.eks.) homo- eller biseksuel; eller måske ikke
engang som entydigt seksuel (”aseksuel” er i øvrigt lige så meget et gradsspørgsmål som alle andre
seksualiteter).
Oplægget handler om disse emner, og kommer også ind på, hvordan man så kan bevæge sig mod en
forståelse af sig selv, også i forhold til køn og seksualitet.


Om oplægsholderen

Christian A. Stewart-Ferrer er privatpraktiserende psykolog (Tidens Psykologer – Odense) og sexolog (DACS), har selv
autisme, og har arbejdet i mange år med børn, unge, voksne og par med autisme. Han er endvidere cand.mag.,
Dip.Ed., specialist- og supervisoruddannet i psykoterapi og klinisk børne- og ungdomspsykologi, og tilknyttet Syddansk
Universitets FEA – Forskningsenhed for Almen (Lægelig) Praksis – som gæsteforsker.

 

Disclaimer. I teksten her er omtalt en fagperson eller hverdagsekspert, som Landsforeningen Autisme samarbejder med. De støtter Landsforeningen Autismes mulighed for at afholde kurser til gavn for autister/mennesker med autisme og deres pårørende. At Landsforeningen Autisme har samarbejdspartnere betyder ikke, at foreningen nødvendigvis anbefaler samarbejdspartneres produkter, metoder, behandlingsformer eller andre ydelser frem for andre tilbud.  
Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse vedtog d. 6. marts 2022, at dette skal klargøres, når samarbejdspartnere nævnes, således at der ikke opstår tvivl om foreningens samarbejder.