Indlæser

Inklusionsundersøgelsen 2022: Flere autistiske børn har ufrivilligt skolefravær

9. nov. 2022

Tæt på halvdelen af de autistiske børn i Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse 2022 har ufrivilligt skolefravær og kommer ikke i skole, fordi de mistrives. Det er en stigning i forhold til tidligere år.

 

 

I inklusionsundersøgelsen svarer 49 % af de 1018 adspurgte forældre til autistiske børn, at deres barn på nuværende tidspunkt har ufrivilligt skolefravær. Det er således en stigning siden undersøgelsen i 2021, hvor 45 % svarede, at deres barn havde ufrivilligt skolefravær.

I 2016 var det tal blot 28 %, mens det i 2019 var 35 %.

“Det er meget bekymrende, at vi bliver ved med at se en stigning i, hvor mange autistiske børn, der mistrives i deres skole og har ufrivilligt skolefravær. Folkeskolen har tydeligvis ikke de rette rammer og den rette støtte til børnene, og det ser vi konsekvenserne af. Konklusionen må lige nu være, at inklusionen fejler,” siger Brian Andersen, formand i Landsforeningen Autisme.

Inklusionsundersøgelsen viser, at hele 24 % af børnene ikke har været i skole i over et halvt år.

En af årsagerne til mistrivslen kan findes i undersøgelsen. Her svarer over halvdelen, 53 %, af forældrene, at deres barn ikke får den støtte, det har behov for i skolen. Og for børn, der er inkluderet i en almen klasse i folkeskolen, ser det endnu værre ud. Her svarer 80 %, at der ikke er den rette støtte til barnet.

“Vi svigter autistiske børn og deres familier, når de ikke får den rette støtte i tide. Det rammer hele familien, når et barn mistrives og får ufrivilligt skolefravær. Barnet får ofte stress og angst, og forældrene må kæmpe for at få ordentlig hjælp til barnet. Det er afgørende, at autistiske børn får den rette autismespecifikke støtte tidligt. Hvis de ikke gør det, vokser problemerne, og så ser vi, at forældrene kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, og barnet får svært ved at færdiggøre deres skole, ” siger Brian Andersen.

Læs alle resultater fra Inklusionsundersøgelsen 2022 i linket her.

 

Om undersøgelsen:

1018 forældre til autistiske børn i grundskolealderen har i oktober besvaret Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelsen 2022. Undersøgelsen er sendt ud gennem foreningens nyhedsbrev til de medlemmer, der har tilmeldt sig samt er delt på foreningens Facebook-side og Facebook-gruppe.

Undersøgelsen dækker hele landet.