Indlæser

Ny undersøgelse tydeliggør børn med autismes mistrivsel i skolen

16. aug. 2022

 

Mange børn med autisme og andre særlige behov mistrives i skolen, og forældrene oplever, at økonomi vægter højere end støtten til deres børn. Det viser en ny stor undersøgelse, som er udført af magasinet Skolebørn. Tallene understreger de oplevelser, mange familier med autistiske børn har.

 

 

Mange børn med autisme har det svært, når de forsøges inkluderet i folkeskolen. Faktisk har der de seneste mange år været flere og flere, som ender med at mistrives i så høj grad, at de slet ikke kan være i skole.

Det har Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelser hvert år vist. Og nu understreger en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn blandt 1433 forældre til børn med særlige behov, at det fortsat står skidt til i skolen.

Læs en artikel om undersøgelsen hos Skole og Forældre i linket her.

I undersøgelsen fra juni 2022 oplever hele 77 procent af forældrene, at økonomi har betydning for, hvilken og hvor meget støtte deres barn får i skolen. Det går ud over børnene, som kommer til at mangle den støtte og de rammer, der skal til for, at de kan være i klassen og udvikle sig socialt og fagligt. 

Konsekvenserne er tydelige. Mere end hver tredje, 35 procent, af forældrene i magasinet Skolebørns undersøgelse oplever, at deres barn mistrives i sin skole. Det tal er desværre ikke overraskende hos Landsforeningen Autisme.

”Vi har de seneste 10 år kunne se, at flere og flere autistiske børn mistrives så voldsomt i deres skoletilbud, at de bliver syge og simpelthen ikke kan komme afsted. Ifølge vores egne inklusionsundersøgelser, så oplever tæt på halvdelen af familier med et barn med autisme, at der er længere perioder med ufrivilligt skolefravær. Det går ud over børnenes faglighed, sociale liv og deres fremtid. Den mistrivsel, der starter i skolen kommer med børnene videre i deres liv, så det kan blive ekstra svært at få en god hverdag, hvor de trives – samt at få en uddannelse og et job senere,” siger Kathe Johansen, landsformand i Landsforeningen Autisme.

Læs Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse fra 2021 i linket her.

Mistrivsel i skolen rammer hele familien

Når børn med autisme tvinges til at være i de forkerte rammer i skolen, kan det få alvorlige konsekvenser. Børn med autisme og andre særlige behov vil gerne i skole, men mange af dem kan ikke. De bliver stressede, kede af det, får angst, nedsmeltninger, depression og i sidste ende oplever nogle at få selvmordstanker, fordi de hver dag presses ud over det, de kan holde til.

Magasinet Skolebørns nye undersøgelse tydeliggør de store problemer, der længe har været for børn med autisme og andre særlige behov i skolen – samt hvordan det påvirker hele familien. Blandt andet svarer 58 procent af forældrene, at samarbejdet – eller manglen på samme – med skolen og kommunen har en negativ indflydelse på deres familieliv.

En forælder skriver således i magasinet Skolebørns undersøgelse:

”Ikke nok med, at det kræver ekstra energi at have et barn med særlige udfordringer, så skal man også bruge en kæmpe portion energi (som man egentlig ikke har) på at slås med kommunen. Det går ud over parforholdet, søskende og hele familiens liv.”

Samtidig beskriver magasinet Skolebørn, at flere forældre i undersøgelsen fortæller, at de er nødt til at passe deres børn hjemme, og at mange går ned med stress og bliver skilt, samt at søskende får udfordringer, fordi hele familien bliver presset, når en barn mistrives.

For Landsforeningen Autisme er det vigtigt, at der politisk sættes ind, så man kan arbejde på at opbygge en bedre skole for alle børn. Og samtidig skal kommunerne sikre den rette støtte og hjælp til både børn med autisme og andre særlige behov i skolen, og deres familier.

”Det er ikke kun barnet, der får det dårligt, det er hele familien. Mange forældre må gå hjemme med deres børn, de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, bliver isoleret, og må samtidig kæmpe med kommunen og skolen om støtte. Det kan vi ikke byde familier. Vi skal investere i en ordentlig skole for alle, for det kan betale sig både økonomisk, men også menneskeligt,” siger Kathe Johansen, landsformand i Landsforeningen Autisme.

Landsforeningen Autisme glæder sig over, at organisationen Skole og Forældre - ifølge artiklen på deres hjemmeside - vil tage den nye undersøgelsen med ind i arbejdet i ”Sammen om Skolen”, som er et samarbejde mellem Undervisningsministeren, folketingets partier og de øvrige skolepolitiske organisationer. Her skal de arbejde på at finde løsninger på udfordringerne i skolen.

 

Tal fra undersøgelsen:

77 % af forældre til børn med særlige behov vurderer, at økonomien har haft indflydelse på, hvilken støtte eller skoletilbud deres barn har fået (53 % i høj grad)

58 % oplever, at samarbejdet med skolen og/eller kommunen har haft en negativ betydning for deres psykiske overskud til at tage sig af deres barn. 20% oplever, at det har haft en positiv betydning.

53% vurderer, at deres børn i ringe grad eller slet ikke får de støttetimer i skolen, som han/hun har fået bevilliget (43% i 2019)

47 % oplever, at de som forældre i ringe grad eller slet ikke er blevet hørt og inddraget i forbindelse med, hvilken støtte eller hvilket skoletilbud, deres barn har fået

46% oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig socialt i deres nuværende skoletilbud

46% oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig fagligt i deres nuværende skoletilbud

44% oplever, at deres lærere eller pædagoger kun i ringe grad eller slet ikke har de rette faglige kompetencer til at imødekomme deres barns særlige behov

41 % oplever, at skolen/kommunen i høj eller nogen grad peger på dem som forælder som årsag til deres barns udfordringer.

35% oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke trives i deres nuværende skoletilbud

Kilde: Magasinet Skolebørn