Forståelse og oplevelse af ensomhed og social støtte hos voksne med ASF 

 

 

Formål

At undersøge hvordan voksne med ASF oplever og forstår ensomhed og social støtte, herunder hvilken betydning de oplever at ASF har for ensomhed og social støtte.


Fremgangsmåde

En række interview gennemføres dels i netværksgrupper og dels med enkeltpersoner. Samtalerne om ensomhed analyseres tematisk med fokus på hvilke mekanismer, herunder risiko og beskyttende faktorer, der beskrives i forhold til eksisterende teorier om ensomhed, samt hvordan ASF ses som betydende i forhold hertil.


Resultaterne kan bidrage til

At afklare hvordan ensomhed kan forstås af personer med ASF og hvilke mekanismer der ses som afgørende i forhold til oplevelsen og udviklingen af ensomhed og betydningen af ensomhed for livet i øvrigt. 

Den viden kan hjælpe os til at forstå den højere forekomst at ensomhed, der er beskrevet tidligere og pege på, hvilke forhold der fremadrettet kan være med til at forebygge og/eller afhjælpe ensomhed hos personer med ASF. 


Projektstatus

Opdateret december 2017: Resultaterne er skrevet sammen og er aktuelt under vurdering med henblik på udgivelse. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et dansk resume, der gøres tilgængeligt via denne side.


Hvis du vil vide mere:

Kontakt projektansvarlig Mette Elmose, Institut for psykologi, Syddansk Universitet, tlf. 65 50 46 25 eller e-mail: melandersen@health.sdu.dk


Projektet gennemføres med støtte fra

Der er ingen ekstern finansiering af projektet.