Dreng på bibliotek
Indlæser

Politik

 

Autismeforeningen arbejder hver dag politisk for at sikre de bedste vilkår for alle autistiske mennesker og deres pårørende. Det gør vi med kampagner, møder med forskellige politikere, høringssvar og debatindlæg i andre medier. Herunder kan du se vores politiske indsatsområder. 

 


Politik-papirer med viden og løsningsforslag

Viden er vigtigt for at kunne påvirke politikerne. Det samme er forslag til løsninger. Derfor har vi samlet viden, tal og et par af Autismeforeningens løsningsforslag i notater på flere relevante områder. 

Hent vores notat om børn i skolen her.  

Hent vores notat om unges uddannelse her. 

Hent vores notat om beskæftigelse her. 

Hent vores notat om retssikkerhed her.  

Hent vores notat om psykiatri her. 

Del gerne notaterne med politikerne og andre relevante, så vi får mere viden ud om autismeområdet. 


Bedre førtidspensions og fleksjobs-reform

Kun én ud af ti med autisme er i ordinær beskæftigelse, mens blot 9 procent er i fleksjob. Autister står i stor grad uden for arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i Autismeforeningens Levevilkårsundersøgelse 2019. Undersøgelsen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid, mens hele 38 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Blandt unge under 24 år er det hele 46 procent, der lever af kontanthjælpslignende ydelser. 

Autismeforeningen har 5 forslag til en bedre førtidspension- og fleksjobs- reform for autistiske mennesker.  
Læs de 5 forslag her

Se videoer med de 5 forslag her 


Tvangsfjernelser i autismefamilier kan undgås

Regeringen har et stort fokus på tvangsfjernelser og børns rettigheder i forbindelse med ”Barnets Lov” og vil ifølge statsminister Mette Frederiksen tvangsfjerne flere børn tidligere. Sidstnævnte vækker bekymring hos Autismeforeningen. Børn med autisme har 3 gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet. Derfor har Autismeforeningen lavet 5 forslag til at undgå tvangsfjernelser og anbringelser. 

Autismeforeningen mener, at vi kunne undgå mange tvangsfjernelser, hvis autisme var et eksklusionskriterie. Hvis kommunerne var pålagt at inddrage viden fra statens eksperter i VISO og bruge anbefalingerne i barnets hverdag, før en tvangsfjernelse eller anbringelse, ville rigtig mange familier undgå at blive splittet og i stedet få den hjælp deres autistiske børn har brug for.

Læse vores 5 forslag her. 

Eller se videoerne om fe 5 forslag her: 

Tag inklusionskrisen alvorligt

Autismeforeningen sætter særligt fokus på inklusionskrisen. Vores inklusionsundersøgelse 2019 viste, at 35 % af børn med autisme ikke går i skole og at over halvdelen af disse 35 % ikke har været i skole i over et år. Og at hele 65 % af alle børn med autisme har haft længere perioder, hvor de ikke kunne gå i skole. Det er årsagen til, at vi har lanceret et idékatalog med 5 konkrete bud på, hvordan inklusionen kan forbedres. 

Læs vores 5 forslag til bedre inklusion her. 

Eller se videoerne om de fem forslag her: 

    

Bedre beskæftigelse for personer med autisme

Autismeforeningen har på baggrund af vores Levegrundlags Undersøgelse 2019 lavet 5 politiske anbefalinger, for at sikre bedre beskæftigelse for personer med autisme Læs dem her.

Ni ud af ti med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Autister er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i den rundspørge Autismeforeningen og Det Nationale Autismeinstitut lavede om beskæftigelse. Rundspørgen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens hele 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Det er årsagen til at Autismeforeningen foreslår de 5 tiltag for bedre beskæftigelse.

Du kan se videoerne om de 5 forslag her: