Indlæser
Starter:
Slutter:

ASF & ADHD

En ny betegnelse AuDHD dannet og er for de personer, der både har en autisme og ADHD-diagnose.
Nyeste forskning viser at mellem 30 og 70 % af børn og unge med autisme også har ADHD.
Det er relativ ny viden og derfor er der ikke meget forskning i emnet – men i praksis er vi mange der har kendt til dette sammenfald, og dermed også betydningen af det.

Det betyder at dette kursus retter sin opmærksomhed om det at have begge diagnoserne.
Det kan både være berigende og stressende at have begge diagnoser, dilemmaer dannes fordi de to kognitive profiler både har ligheder og mange forskelligheder.

Det at autismen blandt andet kalder på orden, forudsigelighed, struktur, planer, grundighed og detaljerne. Samtidig med at med en ADHD-profil, opleves svingende opmærksomhed, vanskeligheder med at koncerterer sig, impulser der kan være vanskelige at styre, ideer der ikke bliver gjort færdige og modstand mod struktur fordi det bliver kedeligt.

På dette kursus skal vi have styr på det grundlæggende i de to udviklingsforstyrrelser, med denne grundviden skal vi være undersøgende på de kontekster børn og unge forventes at kunne deltage i, men som desværre ofte er fyldt med udfordringer.

 

Kursus indhold

Oplæg om autisme og ADHD – fokus på den grundlæggende forståelse, af de to udviklingsforstyrrelser.
Underviser kobler dette på den neurotypiske kognitive profil, dette fordi det er relevant at have et dobbeltperspektiv når vi skal forstå betydningen af AuDHD.

Kontekstens betydning for børn og unges udvikling og trivsel
Strategier og tilgange som skal støtte børnene.
Forældreopgave – fokus på samarbejde med fagpersoner og støtte børnene i at deltage i sociale netværk.

 

Målgruppe og pris

Forældre og pårørende

Kr. 750,- pr. deltager
Kr.   26,- deltagergebyr

Samlet pris kr. 776,-

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursus start.

 

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.
Dorthe har eget konsulentfirma, hvor hun rådgiver om autisme og ADHD og gennemfører forløb for børn, unge, og voksne - individuelt eller for hele familien. Hun holder kurser for større og mindre grupper og giver også faglig vejledning til medarbejdere i forskellige autismetilbud over hele landet.

 

Tid og sted

12. september 2024, kl. 10.00-15.00
Webinar

 

Dækning af kursusudgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

 

Tilmelding

ASF & ADHD | Arrangementet (conferencemanager.dk)