Indlæser
Starter:
Slutter:

Grundkursus i autisme

 

Børn med autisme er forskellige og har hver især deres unikke personlighed, styrker og udfordringer. Det som børn med autisme alligevel kan have til fælles er oplevelsen af, at hverdagen kan være ressourcekrævende, forvirrende og udmattende.

Mange børn oplever, at misforståelser kan være en stor del af dagligdagen, hvor de misforstår andre og selv blive misforstået. Der er derfor behov for, at voksne og bedsteforældre undersøger, hvordan verden og hverdagen opleves for det enkelte barn - hvad ‘oplades’ barnet af og hvad tapper ham/hende for mental energi? 
Formålet med kurset er at inspirere bedsteforældre til at finde frem til, hvilken støtte og hjælp, som deres barn har brug for til at udvikle sig og have en god og sammenhængende hverdag.

 

Kursusindhold

  • Typiske udfordringer for børn med autisme: Vanskeligheder med sociale kompetencer og kommunikation, stresssårbarhed samt sanseforstyrrelser.
  • Inspiration vedr. struktur og overblik i hverdagen
  • Konstruktiv og anerkendende kommunikation
  • Trivsel og belastning i hverdagen
  • Barnets unikke ressourcer og kompetencer.
  • Samarbejde med det offentlige og hvordan dette samarbejde håndteres bedst muligt.
  • Kurset er en vekselvirkning mellem plenumoplæg, diskussion og øvelser.

 

Målgruppe

Bedsteforældre til børn og unge med autisme og normal begavelse.

 

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.
Dorthe har eget konsulentfirma, hvor hun rådgiver om autisme og ADHD og gennemfører forløb for børn, unge, og voksne - individuelt eller for hele familien. Hun holder kurser for større og mindre grupper og giver også faglig vejledning til medarbejdere i forskellige autismetilbud over hele landet.

 

Tid og sted

Autismeforeningen - Banestrøget 19, 2 sal - 2630 Taastrup

13. maj 2024, kl. 09.00-16.00

Frameldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart.

 

Pris

Kr. 1800,- pr. deltager
Kr. 63,- deltagergebyr

Samlet pris kr. 1863,-

 

Dækning af kursus udgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

 

Tilmelding Klik via link nedenfor

https://www.conferencemanager.dk/grundkursusbp1305