Indlæser
Starter:
Slutter:

Grundkursus - sendiagnosticeret

 

Kurset giver en grundlæggende forståelse af, hvad det kan betyde for jeres barn/søskende at få en diagnose på autismespektret. Fokus vil være på dels, hvorfor vi giver diagnoser, men lige så vigtigt, hvordan vi kan bruge den viden, diagnosen medfører.
Kurset giver en indsigt i og redskaber til at hjælpe jeres barn og søskende godt i gang med ungdomslivet/voksenlivet.

Kurset bygger på en forståelse af og en erfaring med, at I forældre/søskende fortsat bliver en vigtig støtte for barnet og barnets omgivelser.

  • Den grundlæggende forståelse af autisme – forskelle og ligheder med os, der ikke har autisme.
  • Erfaringerne viser, at forældrerollen ændres, når man får et barn med autisme – vi snakker om, på hvilken måde og giver indblik i, hvordan I kan gribe dette an.
  • Perspektiver på identitetsdannelsen hos jeres barn med sen diagnose.
  • Perspektiver på støtte til jeres voksne barn – hvordan I kan etablere et konstruktivt samarbejde med myndighederne.
  • Andre diagnoser, angst, depression, stress, ADHD mm. Hvordan kan I støtte barnet – hvilke hjælpemuligheder er der?
  • Hvilke muligheder er der for at få støtte til at etablere sig i egen lejlighed, tage en uddannelse eller blive tilknyttet arbejdsmarkedet?

Der vil naturligvis også være plads til, at I som forældre og søskende kan dele jeres erfaringer med hinanden.


Målgruppe

Forældre og voksne søskende til sent diagnosticerede unge/voksne – fra 17 år og opefter.

 

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.
Dorthe har eget konsulentfirma, hvor hun rådgiver om autisme og ADHD og gennemfører forløb for børn, unge, og voksne - individuelt eller for hele familien. Hun holder kurser for større og mindre grupper og giver også faglig vejledning til medarbejdere i forskellige autismetilbud over hele landet.

 

Deltagerantal

Max. 25 kursister

 

Sted

Autismeforeningen - Banestrøget 19, 2 sal - 2630 Taastrup

 

Dato

13. juni 2024, kl. 9.00-16.00

 

Frameldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart.

 

Pris

Kr. 1800,- pr. deltager
Kr. 63 ,- deltagergebyr

Samlet pris kr. 1863,- 

 

Dækning af kursusudgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

 

Tilmelding

https://www.conferencemanager.dk/grundkursusfps1306