Indlæser
Starter:
Slutter:

Kontaktarbejde for forældre og pårørende

Kurset forløber over 2 dage, med 2 måneders mellemrum. Dag 1: 26. oktober 2023. Dag 2: 23. november 2023.

"Kontakt er, gensidigheden i de tætte menneskelige relationer - og kontakt er den absolut vigtigste faktor til udvikling og vedligeholdelse af identitetens kerne".

Mange forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse, oplever ofte, at deres kære synes "ude af kontakt". Det begrænsede samspil giver sig til udtryk ved manglende interesse eller evne til at meddele sig forståeligt, om specielt mentale- og emotionelle tilstande. Det kan være ulykkelige vilkår, og mange forældre kan derfor have svært ved, at opbygge en tæt og nær relation, og føle forbindelse og samhørighed til sit barn - uanset alder. Med kontaktarbejde lærer forældre, at hjælpe deres kære med at komme i kontakt, og derved opbygge en nær og autentisk relation, som videre danner fundament for udvikling der understøtter kontaktevnen - både socialt og kommunikation. Dette resulterer i markant større trivsel.

 

Kursusindhold

 • - Præsentation af kontaktarbejde.
  - Gennemgang af de tre kontaktevner;
         - Den affektive kontaktevne - kontakten med sig selv
         - Den kommunikative kontakt - kontakten med andre
         - Realitetskontakten - kontakten med den ikke sociale omverden

 • For at udvikle og styrke de tre kontaktevner og derved etablere forståelse og gensidighed i kontakten mellem forældre og barn, anvendes de fem kontaktrefleksioner.
  - Gennemgang af de fem kontaktrefleksioner;
         - Situationsrefleksion.
         - Kropsrefleksion.
         - Ansigtsrefleksion.
         - Ord for ord refleksion.
         - Gentagne refleksion.

 • - Praksis øvelser af kontaktrefleksioner.

Målgruppe

Forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse.

 

Kursusleder/underviser

Nadjia Tamechmecht er oprindeligt BA i pædagogik. For nuværende er hun i gang med en MSc i Cognitive Behavioural Therapy. Hun bidrager fortsat til forskningen og udviklingen af kontakt og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autisme diagnose, heriblandt kontaktarbejde og mentalisering. Nadjia er selvstændig autismekonsulent samtidig med er hun tilknyttet Center for Mentalisering

 

Tid og sted

Dag 1: 26. oktober 2023.
Dag 2: 23. november 2023.

Begge dage kl. 09.00 - 15.00
Autismeforeningen - Banestrøget 19, 2 sal - 2630 Taastrup

 

Frameldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart.

 

Pris

Kr. 3.000,- pr. deltager for 2-dags kursus
Kr. 105,- Deltagergebyr

Samlet pris kr. 3.105,- 

Dækning af kursusudgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

 

Tilmelding - klik på linket nedenfor

Kontaktarbejde for forældre og pårørende (2-dags kursus) (conferencemanager.dk)