Adgang til arbejdsmarked

 

Vi ønsker i bestyrelsen at hjælpe vores medlemmer, pårørende til mennesker med autisme spektrum forstyrrelse, med at give et overblik over de muligheder som der er til uddannelse og til at være på arbejdsmarkedet. 

Kender du til en institution, uddannelse eller andet, som vi ikke har fået delt her, så er du meget velkommen til at skrive til kredstrekanten@gmail.com.

På forhånd tak for dit bidrag.

Bestyrelsen.

AspIT Kompetencecenter

AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Grundtanken er, at de unge får tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor IT området på en måde, der matcher deres kompetencer. Der findes en afdeling i Vejle  - AspIT-Trekanten

 

AspIn - en særlig del af Campus Vejle

AspIN er et ét eller flerårigt forløb rettet mod unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som for eksempel Aspergers Syndrom, ADHD, OCD. Efter forløbet vil den unge kunne anvende en række metoder, teknikker og værktøjer som i videst mulig omfang kan kompensere eller støtte den unge i de individuelle faglige og personlige vanskeligheder den enkelte unge har.

Forløbet består af et fagområde, et personligt udviklingsområde og praktikperiode. Undervisning og træning vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs formåen, interesser og kompetencer.

Undervisningen understøtter den personlige udvikling, der sammen med faglige kompetencer giver højere livskvalitet. Forløbet er ikke kun præget af undervisning, men også i høj grad af personlig udvikling, inspirerende oplevelser og godt socialt samvær. Du kan læse mere om det her

 

Fonden UNGEs og "Klar til start"

arbejder for uddannelse og beskæftigelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), bl.a. med opkvalificeringsforløbet “Klar til Start”, som hjælper unge med ASF i fast job. Succesraten på 80% er uhørt høj for målgruppen. Forløbet er udviklet i samarbejde med supermarkedskæden fakta med støtte fra Velux Fonden. Borgere i halvdelen af landets kommuner har været i et “Klar til Start”-forløb.

KLAPjob

etablerer og formidler med udgangspunkt i skånejobsordningen job til mennesker med kognitive handicap. Jobbene skabes i hele landet via et virksomhedsnetværk bestående af mere end 20 overvejende private virksomheder, som for eksempel Bilka, Rema 1000 og Silvan.

For at få et job igennem KLAPjob, skal man være førtidspensionist og have et kognitivt handicap. Før man bliver rigtig ansat, skal man være i praktik i en måned. I praktiktiden finder chefen og praktikanten ud af, om ansøgeren kan lide at arbejde i virksomheden. Sammen finder man også ud af, hvilke opgaver praktikanten  kan løse - og hvor mange timer om ugen, han skal arbejde.

Special Minds, Kolding

STU Special Minds henvender sig til normaltbegavede unge mellem 16 og 25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk, uden en diagnose.

Unge på STU Special Minds har som udgangspunkt lyst til og interesse for at dygtiggøre sig fagligt og/eller blive uddannelses-/arbejdsevneafklaret via forskellige praktikker, enten internt eller eksternt. En del af eleverne har en interesse inden for it-området, men det er ikke en betingelse for at kunne deltage.

Læs mere om Special Minds, Kolding her