Hjælp til selvhjælp

 

Foreningens Socialrådgiver Ulla Kjer

Foreneningens Socialrådgiver Ulla Kjer har skrevet mange gode artikler, hvor måske nogen kan være nyttige for dig - SE HER 

Kommunens vejledningspligt.

Kommunen har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder og pligter. Henvend dig til kommunen og få oplyst, hvem der er dit barns sagsbehandler. Du kan læse mere om kommunens vejledningspligt HER.
Husk, hvis dit barn er over 18 år, skal barnet give dig en partsfuldmagt for, at du kan handle på barnets vegne. Sagsbehandleren vil hjælpe dig med det

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

 – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Deres formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør de ved, at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner. 
Det er en forudsætning for rådgivning hos DUKH, at man har forsøgt at få rådgivning i kommunen. Det er kommunen, som har rådgivningsforpligtelsen.


Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) yder gratis vejledende rådgivning  til personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser. I et rådgivningsforløb hos VISO kan du som borger også blive tilbudt udredning, hvis der er behov for dette. Udredningen er en  undersøgelse og vurdering af, hvordan fx din funktionsnedsættelse eller psykiske lidelse har eller kan få betydning for din fremtidige livssituation. Denne udredning vil altid blive efterfulgt af rådgivning. Det er dog kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt (og kun eventuelt) på baggrund af VISOs anbefalinger. Henvend til til VISO via deres HJEMMESIDE.

Børne - og ungdomspsykiatri Sydjylland i Vejle

Hvis der er mistanke om autistiske træk hos et barn  eller en ung vil man hos Børne - og ungdomspsykiatri Sydjylland i Vejle kunne tilbyde en udredning herfor. Autisme kan ses i mange grader, og nogle mennesker kan have karaktertræk i autistisk retning uden at dette er til større gene. Andre har autisme i svær grad og er meget hæmmede heraf i hverdagen. I så tilfælde er det vigtigt, at dette bliver afklaret, så man selv kan opnå den rette forståelse herfor, ligesom omgivelserne bedre vil være i stand til at forstå en. Det vil så også være muligt at iværksætte relevante støttetiltag, som måske kan lette hverdagen.
Bemærk: Når der er stillet en diagnose, vil ansvaret for det videre forløb ligge i socialpsykiatrien/ kommunerne.

 

DH's ledsagekort

DH’s ledsagekort giver adgang til at have en ledsager med gratis i teateret, til koncerter, museer og mange andre steder.

DH’s ledsagekort giver adgang til at have en ledsager med gratis i teateret, til koncerter, museer og mange andre steder.

Med DH’s ledsagekort kan du have din ledsager med gratis i Tivoli, Lalandia og DR’s Koncertsal. Også mange teatre, biografer og sportssteder giver mulighed for at have sin ledsager med gratis.

Mange mennesker med handicap kan med støtte fra en ledsager gøre brug af de samme kulturtilbud, som alle andre. Derfor udstedes ledsagekortet til mennesker i alle aldre med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, hvor der er behov for støtte i det offentlige rum.

Det er muligt at have sin ledsager med til over 150 kulturinstitutioner i mere end 70 byer rundt om i landet. Hvis du vil ansøge om ledsagekortet, så skal du klikke her

og se listen af steder, det giver adgang til, så klik her

Ledsagekortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter kan det fornyes igen.