"Autisme, arousalregulering og Intensive Interaction" ved psykolog Ditte Rose

Event dato:
25. maj. 2024 - 25. maj. 2024

Vildskab, grin, gråd og samspil: Intensive Interaction som tilgang til udvikling af arousalregulering

Autismeforeningen Kreds Vestegnen inviterer til foredrag/ workshop med psykolog Ditte Rose, Lørdag d. 25. maj kl. 10-14 i kulturhuset Kilden, Nygårds Plads, 2605 Brøndby. 

Intensive Interaction er en enkel og virkningsfuld tilgang, som kan bruges sammen med autistiske mennesker både med og uden verbalt sprog. Tilgangen hjælper til at skabe og udvikle gensidig kommunikation, hvor begge parter oplever at have indflydelse og bidrage med noget betydningsfuldt. Både forældre, andre familiemedlemmer og fagpersoner kan lære at bruge Intensive Interaction til at etablere og udbygge kommunikationen – også i situationer, hvor tingene er svære.

Autistiske børn og voksne kan ofte opleve verden som overvældende. Både sanseindtryk og sociale indtryk kan virke mere intense end hos neurotypiske mennesker. Det kan føre til, at barnet/den voksne reagerer kraftigere på input, som andre nemt sorterer fra eller kommer igennem.

Samtidig kan det være svært for både personen selv og deres omgivelser at kommunikere og samarbejde, når tingene brænder på eller bliver ”for meget.” Det kan give både ængstelse, frustration og voldsom eller selvskadende adfærd.

Oplægget ”Autisme, arousalregulering og Intensive Interaction” handler om vigtigheden af samarbejde, kommunikation og fælles forståelse, når tingene bliver svære. Det giver indblik i de måder, man kan lytte, svare, trøste og berolige i situationer med voldsom, ulykkelig adfærd.

Men det handler også om, hvor vigtigt det er i det hele taget at få erfaringer med arousalregulering. Vilde, intense og sjove aktiviteter, hvor man sammen kommer ”højt op” og ned igen, er vigtige for i det hele taget at trives. Og de er vigtige, fordi de giver de erfaringer med arousalregulering og samregulering, som vi trækker på i de svære situationer.

Oplægget giver deltagerne praksisnær viden om:

· hvordan afstemt, indlevende og dynamisk kommunikation giver adgang til de aktiviteter, der udvikler arousalregulering ved autisme

· hvordan principperne fra Intensive Interaction indgår i håndteringen af situationer, hvor en person befinder sig på et højt arousalniveau som følge af frustration og overbelastning.

· hvordan meningsfulde samspil og gensidig kommunikation i hverdagen mindsker risikoen for overbelastning, kedsomhed, ensomhed og frustration

· hvad vi kan tænke over, for hverken at gøre for meget – eller for lidt (!) i svære situationer

Deltagerne får forud for oplægget tilsendt den nemt tilgængelige e-bog ”MiniGuide til Intensive Interaction”, som kort forklarer grundprincipperne i Intensive Interaction.

Om oplægsholderen: Ditte Rose Andersen er psykolog, cand.psyk.aut. fra Københavns Universitet og uddannet ved II Institute. Hun har arbejdet på specialområdet siden 2001 og siden 2014 drevet Intensive Interaction Danmark. Hun har erfaringer med terapi med kommunikationshandicappede mennesker, konsultation i specialtilbud for børn og voksne, afvikling af kurser og uddannelse i Intensive Interaction og har talt på diverse konferencer. Hun er tidligere styrelsesmedlem og forperson i Psykologfagligt Selskab for Autisme. Hun modtog 2016 Demetrious Haracopos-legatet for arbejdet med at finde mere følsomme og udviklende tilgange til autisme.

I tilmelder jer arrangementet her. Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 150 kr. for ikke medlemmer (dækker forplejning). For både medlemmer og ikke medlemmer gælder, at der ved gyldigt ledsagerkort kan bestilles en gratis ledsagerbillet.