Forsat mange medlemsaktiviteter og aktivitet for medlemmerne

4. okt. 2022

Kære medlemmer af Kreds Vestegnen. 

Landsforeningen Autisme har netop publiceret materiale til årets Repræsentantskabsmøde, 29.-30. oktober 2022. Herunder er Formandens Årsberetning offentliggjort på hjemmesiden: www.autismeforening.dk

På side 40-41 er der en gennemgang af kredsaktivitet og forskellige engagementer. Desværre har Landsforeningen Autisme ikke fået Kreds Vestegnen med (fire kredse er røget ud og der er rod i hvilke arrangementer, hvilken kreds har afholdt). 

Kreds Vestegnen er fortsat aktiv. Både med synlige og usynlige medlemsaktiviteter, hvilket også er beskrevet i den lokale kreds-årsberetning fra foråret 2022. 

Aktivitet i Kreds Vestegnen

I perioden oktober 2021 til oktober 2022 har vi afholdt 10 medlemsarrangementer, bl.a. et par webinarer, en udflugt med veterantog, biografforestilling, foredrag, autisme-messe mm.

Bestyrelsens syv medlemmer + bestyrelses-tilknytter, Anne Jørnø, tæller blandt andet fire repræsentanter i lokale Danske Handicaporganisations kommunale bestyrelser (DH: Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup og Rødovre) og er også DH-repræsentanter i de nævnte kommunale Handicapråd. 

Lobbyisme: råd, netværk og bestyrelser

Flere bestyrelsesmedlemmer er aktive i øvrige kommunale råd, udvalg og netværk og arbejder for autismesagen på flere fronter, i forskellige sammenhænge og vinkler ind på området. Det være sig frivilligt netværk, udvalgsarbejde eller paragraf 17.4-udvalg. 

Tilsammen er Vestegnen repræsenteret i Hovedbestyrelsen, flere udvalg under Landsforeningen Autisme (fx udvalg med emnerne inklusion, kampagne, kommunevalg, mellemformer) og i tilstødende netværk. Både internt og eksternt.  

Som kredsbestyrelse og via øvrige engagement med afsæt i Landsforeningen Autisme har flere været involveret i debatindlæg og høringer - både lokalt og nationalt, herunder Barnets Lov og høringssvar direkte til Socialstyrelsen o.lign. Så der sker en masse ting som ikke er direkte medlems-aktivitet, men som har medlemmernes interesser for øje. 

Har du interesse for lokalpolitik, elsker at skrive høringssvar eller debattere så kontakt os. Vi kan altid bruge flere kvikke hoveder til forskellige opgaver og måske er du lige, hvem vi står og mangler 🙂 

Vi prøver at dække bisidning så godt vi kan, som frivillige (ift. eget arbejde mm.) og det er desværre ikke altid muligt at vi kan. Sideløbende modtager vi en del henvendelser. Det kan være sparring, henvisning, råd eller lidt vejledning om udvalgte emner. 

Estimeret har bestyrelsen været engageret i over 145 aktiviteter i denne periode oktober 21-22.  

Vi har mange flere ideer end vi har timer i døgnet til at omsætte det hele til handling. 

Så en opfordring til alle medlemmer og nye medlemmer:  

Er du nysgerrig på kredsarbejde, har ideer eller forslag eller brænder du for et særligt emne eller ønsker at bidrage med enkelte arbejdsopgaver ja, så kontakt os. 

Skriv eller ring og hør mere eller fortæl os, hvad der optager dig lige nu. Måske vi kan bruge det til nogle aktiviteter.  

Repræsentantskabsmøde 2022 

Vi er ved at forberede os til Repræsentantskabsmøde 2022. Vi er tre repræsentanter, som er stemmeberettigede. Hele bestyrelsen tager afsted og deltager og det er bragende godt - og sjovt. 

Der er mange ting vi skal forholde os til og der er samtidig formandsvalg i år. Så der sker mange spændende ting. Vi diskuterer altid materialet forud samt alle indkomne forslag og så er det op til de enkelte stemmeberettigede, hvad de ender med at vurdere er bedst. 

Har du kommentarer eller kritik du ville ønske vi var opmærksomme på, så skriv til os. 

 

Mange hilsner,  

- Malene Adler  

Kredsformand Vestegnen – tlf. 22387376  

E-mail: Malene.Adler-Platzer@autismeforening.dk  

Fælles postkasse: Vestegnen@autismeforening.dk  

 

 

Aktivitetsoversigt – Kreds Vestegnen, oktober 2021 til oktober 2022 

Medlemsarrangementer (trods Corona): 10 medlemsarrangementer  

 1. Retssikkerhed, kombineret rolle med DH og HR, kredsrepræsentant holdt oplæg om retssikkerhed  
 2. Webinar om autisme og isolation.  
 3. Webinar: Autisme, stress og belastning  
 4. Autisme – hvad, hvordan støtter man  
 5. Webinar: Bekymret for dit barns trivsel og udvikling  
 6. Autisme-messe: fokus på hjælpemidler og foredragsrække (formanden, borgerrådgiver/retssikkerhed, om autisme og stress, om pårørende, om autistisk perspektiv, Søhesten/fys Pernille Thomsen og mange flere) 
 7. Autisme-bio i Glostrup  
 8. Udflugt med veterantog, Hillerød-Gilleleje  
 9. Maskering – foredrag, i samarbejde med Midtsjælland  
 10. Kursus, heldagsarrangement med Kirsten Callesen, i samarbejde med Kreds Storkøbenhavn Nord  

 

Kredsbestyrelsen (incl. Tilknyttere) i forskellige fora, på andre platforme og øvrige aktiviteter, estimeret antal aktivitet i perioden for antal personers samlede aktivitet: ca. 145+ aktiviteter/handlinger  

 • Hovedbestyrelse-engagement, øvrig mødedeltagelse (kredsseminar, andre dagmøder mm.) x 20+ 
 • Engagement i LA-grupper/udvalg/andet - ca. 10?  
 • DH-engagement x16 
 • Samarbejde og netværk med lokale borgerrådgivere  
 • Eksperimenterende samarbejde som del af undervisning, Socialrådgiveruddannelsen - bidrag som borgerstemme 
 • Kommunale Handicapråd x16 
 • Øvrige handicapnetværk + online netværk x8  
 • Debat-arrangement: ca. X4  
 • Paragraf-politisk udvalg: månedligt møde  
 • Samarbejde med andre kredse om emner, lokalpolitisk/politisk ca. X6  
 • Høringssvar - politisk, lokalt og nationalt, ca x6  
 • Medlemsbesvarelser – ad hoc; vejledning, sparring og peptalk og henvisning til andre kilder – ca. 40  
 • Bisidning – ca. 6  
 • Konference-deltagelse (emner: retssikkerhed, socialområdet, mellemformer mm.) ca. X4  

… og så er der alt det midt imellem som alt sammen handler om netværk, samarbejde og autismesagen fra utallige vinkler og perspektiver!