Indlæser

Snoezelen 


Et sansestimulerende miljø, der appellerer til nærvær og samvær.


Af: Marian Fyrkilde, ergoterapeut ved Snoezelhuset.


At snuse og døse - det betyder snoezelen egentlig, hvis man oversætter de to hollandske ord ”snuffelen” og ”doezelen”. Med ”snuse” kan man tænke, at man går på opdagelse, undersøger, og med ordet ”døse” kan man tænke mere i afslapning, og at man mere fysisk passivt tager oplevelser ind. Men snoezelen handler om mere end ”bare” at snuse og døse.

Det har udviklet sig gennem årene fra sin spæde start i Holland tilbage i midten af 70’erne. Snoezelhuset er et multisensorisk miljø, som giver mulighed for at stimulere vores 7 sanser (syn, duft, høre, smag, berøring, balance og muskel/led-sansen) på en kontrolleret måde. Man kan med andre ord tilpasse og graduere stimuli til det enkelte menneskes behov. Vi påvirkes alle hele tiden af indtryk fra vores sanser i hverdagen. For mange af vores brugere kan almindelige hverdagssituationer ofte være for overvældende og måske ligefrem kaotiske.

Det kan være svært at rumme og sortere i de mange indtryk på én gang.Prøv at sæt dig godt tilbage i stolen og mærk den under dig. Mærk tøjets stof mod din hud, lydene fra verden udenfor, smagen af det, du sidst smagte, se verden omkring dig. Der er rigtig mange indtryk, men vores hjerne sorterer automatisk det fra, vi ikke skal bruge i situationen, så du kan koncentrere dig om at læse lige nu. Det er dog ikke lige nemt for alle mennesker.

I snoezelen har vi mulighed for at kontrollerer de forskellige sansepåvirkninger. Det giver den enkelte bruger bedre mulighed for at bearbejde og fordøje sanseindtrykkene mere hensigtsmæssigt og kunne overskue omverden for en stund i de trygge omgivelser. Det handler helt basalt om, at man her kan skabe en overskuelig sanseoplevelse, der er med til at give den enkelte bruger en følelse af tryghed og velvære.

Oftest handler det om, at brugeren oplever sansepåvirkninger, der giver en bedre kropsfornemmelse. Vi oplever da ofte, at brugerne er mere fysisk rolige og afslappede, f.eks. ligger de tilfredse og nyder varmen fra vandsengen og mærker vibrationerne fra noget afslappende musik, eller andre kan finde roen på ”den røde boks” (hvor vibrationerne er mere tydelige) med f.eks. trommemusik på fuld skrue, andre igen falder helt til ro i boldbassinet, hvor der f.eks. kun kommer lys nedefra. Vi oplever også ofte, at brugere kan have en større tolerance overfor berøring, nogen søger ens hånd eller har det ok med at blive aet på kinden, noget, som de normalt har det svært med.

Vi oplever også, at nogle brugere bliver mere vågne og undersøgende og mere nærværende i kontakten. Det er selvfølgelig af afgørende betydning, at sanseoplevelsen deles med et eller flere mennesker, man har det godt med, og som kender én godt, og som man føler sig tryg ved.

Snoezelhusene henvender sig primært til børn og voksne med sanseforstyrrelser. Der er stor variation i de oplevelser, snoezelen giver den enkelte. Vi sanser alle forskelligt … men alle er velkomne til at komme og besøge os og udforske og få stimuleret deres sanser.