Kreds Storkøbenhavn Nord

Arrangementer

  • 25. feb. 2024-25. feb. 2024

    General forsamling Kreds Storkøbenhavn Nord 2024

    Generalforsamling i Autismeforeningen Kreds Stor København Nord søndag d. 25. februar kl. 13-14.30 i Herlev Medborgerhus   Indkaldelse og dagsorden sker i henhold til kredsens vedtægter §6: Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Kassererens aflægger beretning om det reviderede regnskab samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen Behandling af evt. indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Nete Søgaard - modtager genvalg Katja Brandt Nielsen- modtager genvalg Erling Egelund - modtager genvalg som suppleant. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 3 suppleanter. Suppleanter kan rangordnes af Generalforsamlingen Valg af intern revisor Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar kl. 12.00 på mail: storkoebenhavn-nord@autismeforening.dk   Der er inden Generalforsamlingen tilbud om foredrag med Oscar Rubin samt frokost kl. 12-13.

  • 25. feb. 2024-25. feb. 2024

    Foredrag med Oskar Rubin; "sygt barn- sygt system"

    Det er almindeligt kendt, at mennesker med funktionsnedsættelse har svært ved at få den hjælp, de har brug for og ret til af deres kommune. Autismeforeningen har på den baggrund inviteret jurist Oskar Rubin til at holde et oplæg, hvor du kan blive klogere på, hvordan du sikrer, at du får den hjælp du har brug for og ret til. Dagens oplæg vil have fokus på forældre til børn med autisme, men der vil også indgå temaer der er relevante for voksne med autisme. Oplæggets temaer er bl.a.: - Et overblik over "systemet" - Introduktion til de vigtigste regler for hjælp og støtte - Barnets lov pr. 1. januar 2024 - Konkrete juridiske værktøjer og strategier du kan bruge til at få den rigtige hjælp