Bestyrelse

Bestyrelse

Formand: Malene 
Mail: malenej@autismeforening.dk 

Næstformand: Hans
Mail:

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Karina 
Mail: Karinah@autismeforening.dk 

Inge
Mail:


Suppleanter

Tina

Rie
Mail: riej@autismeforening.dk

 

Repræsentanter til repræsentantskabet

Malene 
Rie 
Karina

Suppleanter: