Autismeforeningen kreds Sønderjylland tilbyder bisidder til medlemmer

Det er vigtigt fra start at få forventningsafstemt og struktureret, så vi opnår et godt samarbejde og er enige i bisidderens rolle. Bisidderen kan deltage i møder med kommunen, dit/jeres barns børnehave/skole mm. Forud for mødet har vi en dialog, hvor vi taler om sagen, hvad det er I gerne vil have op på mødet og hvad I vil have ud af det.

En bisidder deltager som "ekstra ører" og hjælper derved med at huske, hvad der er sagt. Det kan efterfølgende være en stor hjælp for dig/jer at få drøftet betydningen af det sagte på mødet.

Det er vigtigt at huske, at en bisidder ikke er det samme som en partsrepræsentant.

Bisidderen har basal viden om sociallovgivningen mm. De har alle deltaget i bisidderkursus.

Hvis du/I har brug for en bisidder, så send en mail til soenderjylland@autismeforening.dk hvor du kort beskriver hvad sagen drejer sig om. Så vil vi forsøge at skabe kontakt til en bisidder.

Har du behov for pædagogisk rådgivning, eller juridisk rådgivning, kan du finde mere på landsforeningens hjemmeside www.autismeforening.dk/raadgivning/