Nyttig links indenfor autismeområdet

 

 

Hjælp til selvhjælp

 

Temaartikler fra Autismeforeningens socialrådgiver

Autismeforeningens socialrådgiver har skrevet mange gode artikler, som måske kan være nyttige for dig - SE HER 

Kommunens vejledningspligt

Kommunen har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder og pligter. Henvend dig til kommunen og få oplyst, hvem der er dit barns sagsbehandler. Du kan læse mere om kommunens vejledningspligt HER.
Husk, hvis dit barn er over 18 år, skal barnet give dig en partsfuldmagt for, at du kan handle på barnets vegne. Sagsbehandleren vil hjælpe dig med det

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

DUKH er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Deres formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør de ved, at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner. 

Det er en forudsætning for rådgivning hos DUKH, at man har forsøgt at få rådgivning i kommunen. Det er kommunen, som har rådgivningsforpligtelsen.

Du kan læse mere på deres hjemmeside her

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) yder gratis vejledende rådgivning  til personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser. I et rådgivningsforløb hos VISO kan du som borger også blive tilbudt udredning, hvis der er behov for dette. Udredningen er en  undersøgelse og vurdering af, hvordan fx din funktionsnedsættelse eller psykiske lidelse har eller kan få betydning for din fremtidige livssituation. Denne udredning vil altid blive efterfulgt af rådgivning. Det er dog kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt (og kun eventuelt) på baggrund af VISOs anbefalinger. Henvend til til VISO via deres HJEMMESIDE.

DH's ledsagerkort

Mange mennesker med handicap kan have brug for med støtte fra en ledsager for at gøre brug af offentlig transport og kulturinstitutioner.
Derfor udstedes ledsagekortet til mennesker i alle aldre med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, hvor der er behov for støtte i det offentlige rum.

 Hvis du vil ansøge om ledsagekortet, så skal du klikke her