Om vores kreds

 

Kreds Trekanten er en lokal forening under Autismeforeningen, der har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for børn og voksne med autismespektrumforstyrrelser (ASF).
Foreningen virker for at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører, samt formidle oplysninger, støtte og vejlede forældre, søskende og andre pårørende.

Kreds Trekanten dækker kommunerne Kolding, Vejle og Fredericia.

Bestyrelsen i Kreds Trekanten vil:

Lægge vægt på dialog med medlemmerne. Sørge for regelmæssig mødeaktivitet med fagligt indhold.

Gøre det muligt for medlemmerne at møde andre i samme situation, som man kan dele erfaringer med.

Gøre Kreds Trekanten synlig og kendt blandt samarbejdspartnere og de offentlige myndigheder.

Gennem kontakt til landsforeningen og andre organisationer få faglig sparring, så vi kan være med til at påvirke forskellige tiltag i kommunen.

Hvad kan vi tilbyde?

Netværksgrupper for forældre
Netværksgrupperne består af personer, der har autisme tæt inde på livet. I netværksgrupperne mødes forældre og deler deres erfaringer med de oplevelser, problemer og sorger, man har som pårørende.
Hvis man er interesseret i at komme i en netværksgruppe, er vi gerne behjælpelige med at starte en gruppe op.

Kurser/foredrag for alle interesserede
Kreds Trekanten afholder løbende foredrag og kurser, der er åbne for alle interesserede. Der kan dog være en merbetaling for ikke medlemmer.
Vi udbyder f.eks temaerne: Autisme- og tillægsdiagnoser, piger med autisme, søskendeproblematikker, aftener for bedsteforældre osv.
Man er altid velkommen til at kontakte os med forslag/ideer til foredrag og kurser.

Bisidder
For tiden kan vi ikke tilbyde bisidderbistand til vores medlemmer.

Vi vil gerne kunne tilbyde bisidderhjælp til møder med myndighederne, så kender du en, som har tid, lyst og indsigt til at kunne hjælpe andre ved at deltage i møder sammen med dem, må du gerne sætte vedkommende i forbindelse med os.

Bestyrelsen
Kreds Trekanten afholder en årlig generalforsamling, hvor man har mulighed for at blive valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen afholder 6-8 møder årligt.
Ved vores arrangementer er der altid medlemmer fra bestyrelsen til stede.

Bliv medlem:

Du kan blive medlem ved at melde sig ind i Autismeforeningen.

Som medlem af Autismeforeningen modtager du automatisk elektroniske nyhedsbreve om vores arbejde samt invitationer til lokale arrangementer udbudt af Kreds Trekanten.

Du kan blive medlem af Autismeforeningen her