Temaartikler

Dato Artikel Forfatter
26-01-2023 Aflastning / Afløsning Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
09-09-2014 Angst og angstlidelser Tine Lind Nielsen
09-09-2014 Angst og autisme Monica Adelheid Ambo
09-09-2014 Angstbehandling Tine Lind Nielsen
16-07-2018 Angstbehandling til børn Monica Adelheid Ambo
16-07-2018 Angsten som ledsager Anna Pagels
20-09-2023 Diagnose – hvad så nu? Vejledning om generelle muligheder – børn og unge Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
16-07-2018 Autisme og angst Christina Sommer
16-07-2018 Autisme og psykofarmakologisk behandling Ole Sylvester Jørgensen
16-07-2018 Autisme, identitet og ungdom – i et narrativt perspektiv Birgitte Yde Thorsø
16-07-2018 Autismespektrumforstyrrelser Meta Jørgensen
16-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om børn og parforhold Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
18-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om copingstrategier Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
18-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om husførelse, eksekutiv funktioner Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
12-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om job og uddannelse Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
12-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om os Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
18-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om overbelastning og stress Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
16-01-2023 Autistiske kvinder fortæller - om venskaber og sociale relationer Camilla Brodersen, Eva Bering Minamishima, Thea Toke, Lene Vidding, Bibi og ‘S’
13-12-2023 Bisidder og partsrepræsentant. Hvad, hvorfor og hvordan? Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
16-07-2018 Bliver man syg af stress? Naja Hulvej Rod
01-02-2023 Boformer for voksne med autisme Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
07-11-2018 Carol Grey – historien bag Sociale Historier Carol Grey
23-10-2018 Den børnefaglige undersøgelse og forældreevneundersøgelsen Ulla Kjer
30-03-2021 Den indre scene - Om forestillingsevne hos børn og unge med autisme  Anne Vibeke Fleischer og Käte From, neuropsykologer 
16-07-2018 Den svære tovholderrolle for eget barn, når man selv har autisme Dorthe Hölck
16-07-2018 Depression, identitetsdannelse som rammeforståelse Anja Hende Pørksen
16-07-2018 Det gode samliv i et autistisk ægteskab Louise S. Nielsen
13-12-2023 Efterskoleophold Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
23-10-2018 Efterværn – støtte til unge mellem 18 og 22 år Ulla Kjer
16-07-2018 En diagnose - et spektrum – flere skoleløsninger Mette Bork, Lotte Fensbo, Jette Petersen, Birthe Rusike og Anne Mette Sørensen
15-12-2022 Familiehistorie: Jeppe 14 år Birgitte Blomgren
14-12-2022 Familiehistorie: Lea 13 år Kirsten Krohn Normann
23-10-2018 Familievejlederordning Ulla Kjer
04-04-2020 Fordomme og fakta om autisme Gitte Velling, Kommunikationschef Landsforeningen Autisme
16-07-2018 Forskning i piger med autisme Fie Lund L. Christensen
28-09-2023 Fuldmagt skabelon
23-03-2020 Få hjælp til at klare Corona-krisen som autistisk menneske Specialområde Autisme Region Midtjylland
16-07-2018 Handicap og medborgerskab Jesper van der Schaft
21-12-2022 Historien om Thea
16-07-2018 Hvad kan man når man kan meget lidt? Majbritt Bogø
16-07-2018 Hvad siger forskningen? Marie Herholdt Jørgensen
23-03-2020 Hvordan kan du som pårørende støtte autistiske voksne Specialområde Autisme Region Midtjylland
16-07-2018 Hvordan kommunikerer vi? Sussi Juul Kjølby
06-11-2018 Hvornår stopper tiden? Janus Lybro
29-04-2020 Indtalt artikel: Mødet med de forråede professionelle Dorthe Birkmose, psykolog (cand. psych.), foredragsholder og forfatter
19-12-2022 Inklusion af børn og unge med autisme – en opgave, der kræver viden og indsigt Dorthe Hölck, Cand.Scient.Soc
16-07-2018 Inklusion og eksklusion George Strøm
05-11-2018 Inklusion som begreb og forestilling Brian Degn Mårtensson
16-07-2018 Integrationens faldgruber Signe Bugge
19-01-2023 Jeg vil accepteres, elskes og fejres fordi jeg er mig! Af Felix Munch, autismekonsulent.
24-10-2018 Job og handicap Ulla Kjer
24-10-2018 Klagemuligheder og klageadgange Ulla Kjer
16-07-2018 Kommunale handicapcentres funktion, rolle og ansvar Lotte Henriksen
20-03-2020 Kommunikation i en uforudsigelig kontekst Dorthe Hölck, Go between.
24-10-2018 Ledsagelse for mennesker med autisme Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme
16-07-2018 Leg og børn med autisme Lisbeth Kristensen
19-01-2023 Livskvalitet – fra teori ud i praksis Ane Knüppel, psykolog og ph.d. studerende, Aalborg Universitetshospital. Rikke Steensgaard, psykolog
16-07-2018 Lyt til forældrene Kirsten Callesen
16-07-2018 Læringsrum for alle Anders Bay Holm
24-10-2018 Merudgiftsydelse til børn efter Lov om social service § 41 Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme
25-10-2018 Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service § 100 Ulla Kjer
16-07-2018 Min helt egen, skøre og dejlige søster... Julianne Vilhelmsen
16-07-2018 Min tvilling har autisme Linnea Aaen
07-11-2018 Mit hospitalspas
22-10-2018 Muligheder for behandling Ulla Kjer
11-10-2023 Nydiagnosticeret autist – hvad så nu? Vejledning om generelle muligheder i serviceloven for voksne autister Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
08-11-2018 Når mennesker med autisme bliver til ældre med autisme Jannik Beyer
19-04-2020 Når tankerne får spillerum: forskellen på angst og frygt
12-06-2023 Om at søge samtaleforløb eller psykoedukation Charlotte Kvist Nielsen, Socialrådgiver
02-02-2023 Oplysning af sagen - børn og unge Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
14-06-2023 Oplysning af sagen - voksne Charlotte Kvist Nielsen, Socialrådgiver i Autismeforeningen
16-07-2018 Pathological Demand Avoidance, PDA Ole Sylvester Jørgensen
16-07-2018 Pigefællesskaber med hesten som særlig interesse Catrine Østergaard Guillouët
16-07-2018 Piger set med autistiske øjne; "Det er som om, jeg aldrig har passet ind..." Louise Egelund Jensen
16-07-2018 Praktik- og jobteam eksempel Lise Nielsen
16-07-2018 Pubertet Thue Sommer
20-11-2023 Pubertet Og Seksualitet Single Jeanette Lyngholm Johansen & Lykke Larsen
06-11-2018 Ross Greene har revolutioneret pædagogikken Bo Hejlskov Elvén
25-10-2018 Rådgivningsmuligheder og klageadgange Ulla Kjer
16-07-2018 Sagsbehandlingsregler Lotte Egebak
16-07-2018 Sanseforstyrrelser, krop og læring Kirsten Bundgaard
15-12-2022 Sanserne og autisme Kirsten Bundgaard, www.neuro-team.dk
16-07-2018 Seksualitet indefra Louise Egelund Jensen
16-07-2018 Snoezelen Marian Fyrkilde
07-11-2018 Sociale Historier Linda Schwartz Larsen
06-11-2018 Specialundervisningens timeout! Janus Lybro
27-03-2020 Spørgsmål/svar – kommunikation Linda Schwartz Larsen, faglig leder, og Mehdi Owliaie, Institutleder, Det Nationale Autismeinstitut
27-03-2020 Strukturering og planlægning af en anderledes hverdag Linda Schwartz Larsen, faglig leder, og Mehdi Owliaie, Institutleder, Det Nationale Autismeinstitut
25-10-2018 Støtte til søskende Ulla Kjer
19-02-2019 Støtte- og klagemuligheder
08-11-2018 Sundhed og livskvalitet Mikkel Erik Juul Jensen
16-07-2018 Survey om piger (november 2014) Heidi Thamestrup
16-07-2018 Søskende til børn med autisme Therese Dittmann
16-07-2018 Søskendeproblematikker Karin Kuld Jensen
16-07-2018 Søvnvanskeligheder hos børn og unge med autisme - hvad kan vi gøre? Lissen Tønnies
20-03-2024 Tabt arbejdsfortjeneste Charlotte Kvist Nielsen, socialrådgiver
01-11-2018 Theo Peeters bog: Autisme - fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis
26-10-2018 Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven Ulla Kjer
26-10-2018 Ungdomsuddannelse på forlænget tid og særlige ASF-tilbud Ulla Kjer
16-07-2018 Visualisering og struktur Birgit Willum Jensen og Tina Tønnesen
16-07-2018 Voksenlivet Dorthe Hölck