Generalforsamling i Autismeforening Storstrøm 2023

Event dato:
20. mar. 2023 - 22. mar. 2023

den 21. marts 2023 kl. 19.00-21.00 

Sted: Gæstespisestue 1 til venstre for hovedbygningen Psykiatrien Syd – Oringe – Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg (følg Færgegaardsvej helt frem til den gamle hovedbygning, Gæstespisestue 1 finder du i bygningen til venstre for hovedbygningen)

 På en generalforsamling kan medlemmerne komme med forslag, stille spørgsmål og høre om mulighederne for at selv kunne bidrage som frivillig i det omfang, man er i stand til det. Vi håber derfor, at så mange som muligt deltager i mødet.

Vi får besøg af landsforeningens formand Brian Andersen, der vil drøfte med os om foreningens indsatsområder. Efter debatten afholdes den ordinære generalforsamling ifølge vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Der skal vælges i alt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg:

Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant

  1. Valg af revisor
    Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Lars Kristensen og Lars Hagens
  2. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 7.3.2021. Indkomne forslag sendes til autismestorstroem@outlook.dk.