Hvis du vil kontakte en af foreningens frivillige eller Landsforeningens sekretariat:

Formanden og personalet på Landsforeningens sekretariat kan kontaktes ved finde kontaktoplysningerne her:

Formanden for lokalforeningen Autisme Storstrøm og bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes ved at finde kontaktoplysninger her
eller ved at bruge kontaktformularet

Foreningens repræsentant i din kommunes afdeling af Danske Handicaporganisationer elle Handicapråd kan kontaktes ved at find din kommune under menupunktet "Lokalpolitik": Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe