Velkommen til Autismeforening Kreds Storstrøm

Rent geografisk dækker lokalforeningen de fem kommuner: Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Lokalforeningen er vokset støt igennem de senere år, og her i slutningen af 2018 repræsenterer vi hele 450 medlemmer. 

Vores medlemmer er først og fremmest forældre og pårørende til mennesker med autisme, voksne personer med ASF plus lokale fagfolk som pædagoger, læger, lærere etc. Vi vil gerne opfordre dig til at støtte op omkring vores arbejde, deltage i vores arrangementer og allerhelst til at melde dig ind i Landsforeningen Autisme, hvorved du automatisk bliver medlem af lokalforeningen. Har du en diagnose, kan du også melde dig ind via Aspergerforeningen. Det kan du gøre sammen med tilmeldingen til Landsforeningen.

Du kan følge med i, hvad vi arbejder med, ved at læse referaterne vores bestyrelsesmøder, som du finder i menulinjen til højre.

Formål

Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme: 

-     at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)Formålet søges opfyldt ved:

  • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører,
  • at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet,
  • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov,
  • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne,