Webinar - Autisme og Isolation

Event dato:
26. maj. 2021 - 29. maj. 2021

v/afdelingsleder Annette Møller

Tid: Torsdag, den 27. maj 2021 kl. 18-21

kun for medlemmer af Autismeforeningen

 

Kurset belyser de problemstillinger, der ofte ligger til grund for, at en person med autisme kan ende i isolation. I denne sammenhæng handler det om isolation som en overlevelses- eller mestringsstrategi når personen udfordres i de krav og forventninger han eller hun mødes med. Isolationen kan være svær at bryde og medfører ofte stor frustration hos forældre og pårørende. Underviseren vil belyse årsager til isolationen, og der vil ligeledes blive givet bud på hvordan man kan arbejde med at bryde den.

Annette Møller er afdelingsleder på Autismecenter Nord-Bo og VISO-specialist, der rådgiver borgere, pårørende og sociale tilbud inden for autismespektrumforstyrrelser hos voksne, børn og unge og specialskoleområdet.